Zoek op

Versleuteling

Engels: Encryptie. Door informatie te versleutelen, kan voorkomen worden dat die informatie door onbevoegden gebruikt wordt. Dit is belangrijk bij gevoelige informatie zoals gebruikersnamen en wachtwoorden maar kan ook bij e-mails essentieel zijn. In de praktijk wordt bij versleuteling vooral gebruik gemaakt van de public key encryption methode.
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/v.php?id=3317

Versleuteling

Algemene term voor het wiskundig versleutelen van data met als doel ongeautoriseerde toegang tot data te voorkomen. Sterke encryptie wordt geacht onkraakbaar te zijn en is dus de manier om jouw data privé te houden. Het is een cryptografisch protocol dat onder andere gebruikt wordt voor https verbindingen met websites.
Gevonden op https://vpndiensten.nl/begrippenlijst/

Versleuteling

Versleuteling (encryptie) staat voor het onleesbaar maken van (digitale) data. In de ICT wordt er gebruik gemaakt van wiskundige modellen voor het versleutelen van data. Het doel van encryptie is het voorkomen van ongeauthoriseerde toegang tot data.
Gevonden op https://www.vpngids.nl/veilig-internet/begrippen/
Geen exacte overeenkomst gevonden.