Zoek op

Vierbandgroefbij

De vierbandgroefbij (Halictus quadricinctus) is een vliesvleugelig insect uit de familie Halictidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1776 door Fabricius. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vierbandgroefbij

Vierbandgroefbij

(Halictus quadricinctus) vierbandgroefbij Lengte 15-17 mm, januari-december. -Kenmerken- Eén van de grootste, solitair levende groefbijen. Kop, borststuk en poten lichtbruin behaard. Eerste 4 achterlijfssegmenten op het eind met dichte witte, in het midden versmalde of onderbroken haarbandjes. Mannetjes met lange, behaarde antennen. -Voorkomen- Vo...
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&id=855&menuentr
Geen exacte overeenkomst gevonden.