Zoek op

vrijgave

Materialen afkomstig van gecontroleerde zones, waarvan de activiteit zo verwaarloosbaar klein is, dat zij geen risico vormen voor de gezondheid en kunnen vrijgegeven worden. Dat wil zeggen dat ze niet langer onderworpen zijn aan de reglementering inzake stralingsbescherming.
Gevonden op http://www.belgoprocess.be/

Vrijgave

De vrijgavebrief of opheffingsbrief wordt steeds door diegene die de borgtocht opgelegd heeft naar de Deposito- en Consignatiekas verstuurd.
In deze brief wordt toelating verleend tot volledige of gedeeltelijke vrijgave van de borgtocht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10367

Vrijgave

Onttrekking aan iedere latere reglementaire radiologische controle, door de bevoegde overheid (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle), van stoffen, materialen, installaties of sites omdat het risico voldoende klein geworden is. Het concept van de vrijgave houdt impliciet in dat, w...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10415
Geen exacte overeenkomst gevonden.