Zoek op

WGK

Wassergefahrdungsklasse: een in Duitsland gebruikelijke classificatie van stoffen, die het milieugevaar voor oppervlaktewater aangeeft. WGK 0 is ongevaarlijk; WGK 3 is zeer milieugevaarlijk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10767

WGK

Wassergefährdungsklasse of waterbezwaarlijkheid. Duitse gevaarklasse voor water: NWG im Allgemeinen nicht wassergefährdend.WGK 1 schwach wassergefährdend.WGK 2 wassergefährdend.WGK 3 stark wassergefährdend.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11076
Geen exacte overeenkomst gevonden.