Zoek op

WULBZ

Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10188

Wulbz

Met de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz) in 1996 is de Ziektewet grotendeels geprivatiseerd en moeten werkgevers zelf opdraaien voor de kosten van het ziekteverzuim gedurende het eerste ziektejaar.
In veel gevallen is in de CAO of arbeidsovereenkomst afgesproken dat het loon wordt aangevuld tot 100%.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

WULBZ

Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte (WULBZ) is een werknemersverzekering en voorziet in een uitkering gedurende het eerste jaar van ziekte. De werkgever is verplicht minimaal 70% van het maximumdagloon (2000: f 319,06) door te betalen. Vaak worden er in arbeidsovereenkomsten hogere uitkeringen (volledig salaris) afgesproken. Na dit jaar vol...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

WULBZ

Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte. Mensen die ziek zijn hebben een tijd geen inkomsten meer. Volgens de WULBZ is de werkgever verplicht om de werknemers bij ziekte 70% van het loon door te betalen. Deze wet behoort niet tot het sociale stelsel omdat de WULBZ geen verzekering of voorziening is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

WULBZ

Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

WULBZ

Wet Uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

WULBZ

is de wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip11.htm

WULBZ

is de wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.