Zoek op

Waterketen

Infrastructuur voor het winnen, de productie en de distributie van drinkwater en vervolgens het transport, de zuivering en de lozing van gezuiverd afvalwater op het oppervlaktewater.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10624

waterketen

Def.: de keten van waterproductie (drinkwaterbedrijven en individuele waterwinning), waterverbruik (huishoudens, bedrijven en instellingen), inzameling en transport van afvalwater (gemeenten en waterschappen) en rioolwaterzuivering (waterschappen).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Waterketen

De kringloop van water voor menselijk gebruik: oppompen van grond- of oppervlaktewater voor drinkwater, het bereiden en distribueren van drinkwater, de riolering en rioolwaterzuivering en de lozing ervan op oppervlaktewater
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924
Geen exacte overeenkomst gevonden.