Zoek op

Waterpotentiaal

is een maat voor de energietoestand van water in vergelijking met zuiver water en bepaalt de richting en beweging van het water
Gevonden op http://biologiepagina.nl/Vwo6/Planten/begrippenlijst.htm

Waterpotentiaal

De waterpotentiaal is een maat voor de energietoestand van water in vergelijking met zuiver water en bepaalt de richting en beweging van het water. De waterpotentiaal Ψ{sub|w} is de chemische potentiaal van water (in J mol-1 = MPa) in vergelijking met zuiver water bij dezelfde temperatuur en druk. Het begrip waterpotentiaal wordt gebruikt voor he...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterpotentiaal
Geen exacte overeenkomst gevonden.