Zoek op

vluchtelingen

asielrecht: Mensen die zich bevinden buiten het land van hun nationaliteit en die aannemelijk kunnen maken dat zij gegronde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=vluchtelingen

vluchtelingen

asielrecht: mensen die aannemelijk kunnen maken dat zij gegronde redenen hebben om te vrezen dat zij in hun eigen land worden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vluchtelingen

vluchtelingen

Te gebruiken voor personen die hun moederland of land waar ze gewoonlijk verbleven, zijn ontvlucht om gevaar of vervolging te ontsnappen. Gebruik `uitgewekenen` voor personen die vrijwillig hun geboorteland hebben verlaten, vooral personen die hun trouw aan het land niet meer erkennen.
Categorie: Personen > personen naar toestand of omstandighei...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Vluchtelingen

Mensen die naar Nederland komen omdat ze gevaar lopen in hun eigen land zijn vluchtelingen. In hun land is er oorlog. Of er is geen vrijheid om te zeggen wat je wilt. Deze mensen kunnen worden gestraft voor hun ideeën. In hun eigen land zijn ze hun leven niet zeker.
In Nederland kunnen ze wel in vrijheid leven. Ze vragen asiel aan in Nederl...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Vluchtelingen

Vreemdelingen die afkomstig zijn uit een land waarin zij gegronde reden hebben te vrezen voor vervolging wegens hun godsdienstige of politieke overtuiging of hun nationaliteit, dan wel het behoren tot een bepaald ras of tot een bepaalde sociale groep
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.