Zoek op

Willibrord

Angelsaksische monnik die vanaf 690 de bekering van de heidense Friezen ter hand nam. In 695 wijdde paus Sergius hem tot `aartsbisschop` der Friezen. Zie ook Bonifatius.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-nederlandse-oudheid-en-mid

WILLIBRORD

1) Apostel van de friezen 2) Eerste bisschop van utrecht 3) Heilige 4) Theoloog
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WILLIBRORD/1

Willibrord

Clemens Willibrord, ook Willibrordus genoemd (Northumbria, omstreeks 658 – Echternach, 7 november 739) was een rooms-katholieke aartsbisschop en missionaris van Angelsaksische afkomst. Willibrord is een christelijke heilige en staat ook bekend als de "apostel der Friezen", soms ook als "apostel van de Lage Landen". ==Levensloop== ===Opleidin...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Willibrord

Willibrord

(658-739) Geestelijke uit Engeland - De apostel Willibrord (of Willibrordus) leefde van 658 tot 739 en kwam uit Northumbrië (Engels koninkrijk). In 690 stak hij met elf gezellen van Ierland over naar Friesland om het geloof te verkondigen. Later vestigde hij zich in de Frankische burcht Trecht (Utrecht), waar hij het kerkje van Dagobert herstelde ...
Gevonden op http://www.absolutefacts.nl/biografie/index.htm

Willibrord

De heilige Willibrord (658-739) vertrok vanuit Ierland naar de Lage Landen om daar het evangelie te verkondigen. Hij stichtte er vele kerken, kloosters en vestingen. Op 7 november viert de Nederlandse rk-kerkprovincie zijn gedachtenis als hoogfeest.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10692
Geen exacte overeenkomst gevonden.