Zoek op

WINTERTALING

1) Dier 2) Eendensoort 3) Krik 4) Kroet 5) Soort eend 6) Spiegeleend 7) Vogel 8) Zwemeend
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WINTERTALING/1

wintertaling

kleine, in Europa en Azië veel voorkomende eend waarbij het mannetje een roodbruine kop heeft met een brede groene streep, een bruin verenkleed met een witte flankstreep en geelwitte driehoek op het achtereinde, terwijl het wijfje lichtbruin is met donkere vlekken
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/wintertaling

Wintertaling

De wintertaling (Anas crecca) is een vogel uit de familie van Anatidae (zwanen, ganzen, grondel- en zwemeenden). Deze eend komt voor in een groot deel van Europa en Azië. In de noordelijke delen is het een trekvogel die overwintert in de tropen (zie kaartje). == Beschrijving == Een volwassen wintertaling is ca. 35 cm groot en 350 gram zwaar. Het ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wintertaling

Wintertaling

Wintertaling Wintertalingen leven van plantendelen, insecten en kreeftachtigen. De enige manier voor wintertalingen om voedsel te verzamelen is grondelend (kop onder water, achterlijf omhoog) de bodem af te tasten. De meeste grondeleenden kunnen daarnaast ook gewoon grazen, maar de wintertaling niet. Dit maakt de vogel kwetsbaar voor droogte en vor...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

Wintertaling

Latijnse naam: Anas crecca, Engelse naam: Common Teal, Familie: eendachtige
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10891

Wintertaling

Anas crecca, Engels: Common Teal
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10894

Wintertaling

Wetenschappelijke naam: Anas crecca
Aantal broedparen in Nederland: 2000-2500 (1998-2000)
Biotoop: voedselarme vennen, duinmeren en kleiputten
Geluid: Wintertaling
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000818.html

Wintertaling

(Anas crecca) -Wetenschappelijke naam: - Anas crecca Linnaeus, 1758 -Nederlandse naam: - Wintertaling -Vogelgroep:- Grondeleenden -Veldkenmerken.- 34-38 cm. Kleinste Europese eend. Mannetje met opvallende, horizontale witte band op schouders, kastanjebruine kop met bre
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&id=57&menuentry=g

Wintertaling

Wintertalingen zijn kleine eenden. Ze leven vooral in open gebieden, met een moerassig karakter. Met de kop onder water zwemmen ze rond om kleine waterdieren en plantaardig materiaal te verzamelen. In de winter verblijven wintertalingen in soms zeer grote groepen in ons land. Als broedvogel gaat het de soort niet voor de wind; de aantallen namen d....
Gevonden op http://www.vogelbescherming.nl/nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/det

wintertaling

In Europa is de wintertaling de kleinste eend. Het mannetje heeft een fraai getekende kop: kastanjebruin met een witomlijne metaal-groene vlek over de ogen en wangen. Het vrouwtje heeft een meer gecamoufleerde tekening, net als bij de wilde eend. Zowel het mannetje als het vrouwtje hebben een groene `vleugelspiegel` (achterrand) en een smalle witte...
Gevonden op http://www.wnf.nl/nl/bibliotheek/

Wintertaling

Lat.: Anas crecca, Dr.: Krikeend of Krikke - Typische broedvogel van de natte heide en het veen.
Daarnaast worden veel vennen in boswachterijen bezet. Kleine aantallen komen voor in open grasland en bouwland, met name in delen van de veenkoloniën. Naar schatting komen in Drenthe 1200-1500 broedparen voor. Dat is 20-50% van de Nederlandse p...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Wintertaling
Geen exacte overeenkomst gevonden.