Zoek op

Zelfzorg

Zelfzorg is een term uit de verpleegkunde die de mate aangeeft waarin een patiënt (of zorgvrager) voor zichzelf kan zorgen. Zelfzorg wordt wel omschreven als "alle zorg die een persoon besteedt aan het opheffen van eigen noden en het voldoen aan eigen behoeften". Er is sprake van een zelfzorgtekort als er bijvoorbeeld bij de algemene dagelijkse.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfzorg

Zelfzorg

Zelfzorg is de mate waarin een mens in staat is voor zichzelf te zorgen. Men bezigt deze term in de verpleegkunde. Door zelfzorg te stimuleren bij een patiënt bereikt men dat hij misschien langer in staat is voor zichzelf te zorgen en hierdoor misschien minder psychische problemen ontwikkelt. Zelfzorg betekent goed voor jezelf zorgen. Wanneer iema...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Zelfzorg

Zelfzorg

dit is de zorg waarvoor iemand zelf (nog) kan instaan. Alles wat men nog zelf kan doen en kan beslissen om te voorzien in de eigen basisbehoeften is zelfzorg. Zoveel mogelijk zelfzorg aanmoedigen is heel belangrijk.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11203

Zelfzorg

Alle zorg die men zelf regelt, zelf gebruikt, zelf toepast en-of zelf betaalt. Hieronder vallen o.a. alle zelfzorg-medicijnen (= NR-medicijnen = niet-recept medicijnen), de meeste farmaceutische hulpmiddelen (bijv. pleisters, verband) en een aantal medische hulpmiddelen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11262
Geen exacte overeenkomst gevonden.