Zoek op

melding

de melding zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['mɛldɪŋ] Verbuigingen:   melding|en (meerv.) mededeling Voorbeeld:   `Er is in de krant geen melding gemaakt van de aanrijding.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'melding' komt voor...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/melding

MELDING

1) Aangeven 2) Aangifte 3) Aankondiging 4) Afkondiging 5) Bekendmaking 6) Bericht 7) Boodschap 8) Declaratie 9) Gewag 10) Kennisgeving 11) Mare 12) Mededeling 13) Mentie 14) Opgave 15) Proclamatie 16) Rapport 17) Rapportage 18) Referentie 19) Relaas 20) Tijding 21) Uiting 22) Uitspraak 23) Verklaring 24) Verkondiging 25) Vermelding 26) Verwijzing 2...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MELDING/1

melding

•een bericht over een gebeurtenis. • [pn] •Nederlands
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/melding

melding

Def.: een binnenkomende mededeling (kennisgeving) over een gebeurtenis, geconstateerde waarneming of een geconstateerd feit, meestal in de vorm van een klacht of noodsignaal. Toelichting: De melding kan schriftelijk of mondeling verricht worden - de ambtenaar is echter verplicht om schriftelijk vast te leggen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

melding

Def.: min of meer officieel bericht van een gebeurtenis
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Melding

Schriftelijk bericht aan de IGZ over: 1. het slecht functioneren van de patiëntenzorg of de kwaliteitsborging van een aanbieder van de zorg op wie de IGZ toezicht uitoefent; 2. het slecht professioneel functioneren van beroepsbeoefenaren op het terrein van de gezondheidszorg op wie de IGZ toezicht uitoefent; 3. een slecht product of apparaat dat t...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

melding

elke keer dat je iets doorgeeft vb: de melding is op tijd bij de brandweer aangekomen
ergens melding van maken [het noemen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=melding
Geen exacte overeenkomst gevonden.