Zoek op

ziel

Het onstoffelijke beginsel dat verantwoordelijk is voor het leven van het menselijke wezen. Voor Aristoteles was de ziel niet meer dan de vorm van het lichaam, die zonder het lichaam niet kon voortbestaan; voor hem was de ziel dus niet onsterfelijk. Voor Plato en voor de hele christelijke traditie is de ziel van hoger orde en slechts tijdelijk met ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/ziel

ziel

de ziel zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [zil] Verbuigingen:   ziel|en (meerv.) 1) onzichtbaar en onsterfelijk deel van de mens dat volgens gelovigen maakt dat je leeft Voorbeeld:   `Volgens de pastoor en de imam verwaarlozen moderne mensen hun ziel.`j...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ziel

ZIEL

1) Anima 2) Binnenste 3) Bodem van de wijnfles 4) De werkende kracht 5) Deel van een fles 6) Deel van een geweer 7) Deel van een kanon 8) Deuk in bodem wijnfles 9) Deuk in de bodem van een fles 10) Een van de mensen die voor meer vreugde zorgen 11) Eindpunt 12) Geest 13) Het innerlijk 14) Het wezen van de mens 15) Individu 16) Innerlijk 17) Innerli...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ZIEL/1

ziel

Een ziel of geest is een niet-fysieke entiteit die tot gewaarwording en zelfbewustzijn in staat is. Zielen worden vaak verondersteld onsterfelijk te zijn. Als er ooit een entiteit werd uitgevonden voor de wensvervulling van de mens, dan is de ziel wel die entiteit. Thomas Hobbes verklaarde dat het concept van een onstoffelijk iets een tegenstrijdig...
Gevonden op http://nederlands.skepdic.com/dict_ziel.htm

Ziel

Ziel in zijn algemeenheid een synoniem voor "het binnenste". {dpintro} ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziel

Ziel

[film] - ==Verhaal== ===Rolverdeling=== ==Ontstaan== Mosfilm had het plan opgevat om voor een laag budget een filmversie op te nemen van Aleskander Borodjanski scenario Recital. ==Ontvangst en impact== De film ging op 1 maart 1981 in Moskou in première, en een week later in Kiev. In het mount na de première bracht de film...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziel_(film)

Ziel

[filosofie] - De ziel is in de meest gebruikte betekenis de niet-materiële, spirituele component van mensen en dieren. In een andere (esoterische) opvatting is het de drager, de uitdrukking of het voertuig van het ego of de (eeuwige) geest. == Etymologie == Het Nederlandse woord ziel is verwant met het Gothische saiwala (m...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziel_(filosofie)

Ziel

[fles] - In wijnflessen bevindt zich vaak een ronde instulping in de bodem. De holte die dan onder de fles aanwezig is noemt men de ziel van de fles. Geen enkele wijnfles heeft een volkomen vlakke bodem; deze zou kwetsbaar zijn voor breuk en de fles zou niet stabiel staan op een ruwe ondergrond. Van een ziel kan men pas spr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziel_(fles)

ziel

•het wezen van het niet-stoffelijke van de mens.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/ziel

Ziel

levensbeginsel inz. van de mens; geweten - Verschueren 1996
onstoffelijk levensbeginsel in de mens, in sommige godsdiensten als onsterfelijk gedacht - Kramers 1998
het niet-stoffelijke gedeelte vanwaaruit de mens leeft; (godsd) onsterfelijk deel vd mens - Koenen 1999
het niet-stoffelijke, althans stoffelijk niet te bepalen beginsel op g...
Gevonden op http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Woordenboeken/betekenissen.html

Ziel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), eerste levensoorzaak bij de levende wezens; [figuurlijk] persoon, mensch; werkende kracht (in iets); het voornaamste, het onmisbaarste (van iets); de - is uit hem gegaan, hij is overleden; bij (of op) mijne -, ik verklaar het plechtig, - met de hand op het hart; geld is de - van alles, met geld ve...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0029.htm

Ziel

Uit `De lagere vaktalen: Taal der Loodgieters, zinkbewerkers en gasfitters` 1914 1) ijzeren of houten beslag van 'n topsieraad; 2) blaasbalgklep.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

ziel

geest
Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Ziel

De ziel is het energetische omhulsel van alle ervaringen die door de evolutie heen zijn opgedaan. In verbinding met de ziel ontvangen wij signalen waarbij wij in afstemming voelen wat onze werkelijke zieleweg is en wat niet. Het is alleen mogelijk om via het hart de verbinding met de ziel te maken die de poort naar de Geest is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10252

ziel

van een fles. Holte in de bodem van een fles, oorspronkelijk bedoeld om te zorgen dat eventueel bezinksel zich niet teveel door de wijn verspreid bij het uitschenken. Is een duurdere fles dan zonder ziel. Wordt ook voor goedkope wijnen gebruikt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

ziel

het wezen van het niet-stoffelijke van de mens, mensenziel; menselijk individu, mens; de voornaamste, werkende kracht in iets; het inwendige van bepaalde voorwerpen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Ziel

Als je die aan de duivel verkoopt wordt je het zelf.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10704

Ziel

Kern
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

ziel

geest; persoon; spil (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ziel

Ziel

de geestelijke, niet-lichamelijke kant van bijvoorbeeld mensen en dieren.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

Ziel

Het concept `ziel` wordt niet gebruikt in een theologische context. Het moet eerder gezien worden in een fenomenologische context; iets dat in het lichaam ervaren kan worden. `Ziel` kent gevoelens als eenzaamheid, hoop, verlangen, nabijheid en trouw. Als wij daarnaar luisteren, vertelt het ons wat het nodig heeft en wat het liefheeft. Wij vinden he...
Gevonden op http://www.lametvanzet.nl/familieopstellingen/familieopstellingen/begrippen

ziel

het denken, voelen en willen van de mens, het onbewuste vb: een gezonde ziel in een gezond lichaam
met je ziel onder je arm [zonder doel]
hem op zijn ziel trappen [erg kwetsen]
zieltjes winnen [mensen tot je geloof bekeren]
hoe meer zielen hoe meer vreugd [hoe meer mensen, hoe gezelliger het wordt]
...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ziel

Ziel

De ziel is een wezen in zijn zuiverste vorm, de niet-materiële, spirituele component van het leven. In veel religies is de ziel het onsterfelijke deel van de mens dat ook na het aardse bestaan blijft voortleven. In esoterische opvattingen is de ziel de drager, de uitdrukking of het voertuig van de eeuwige geest. Men beschouwt de ziel ook wel als h...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/Z/ziel_213/

Ziel

het zelf van de principes van het menszijn - niet liegen, niet ontuchtig zijn, niet stelen en niet doden; de meest gebruikte definitie is niet het vage `essentie van de mens` die men in het woordenboek vindt, maar de definitie die relateert aan de zelfherinnering (zoals in: `ik verloor mijn ziel`) en het gelijkgericht zijn (zoals in: `een trouwe zi...
Gevonden op http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.