Zoek op

geest

de geest zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [xest] Verbuigingen:   geest|en (meerv.) 1) het menselijke vermogen om te denken, voelen en willen Synoniem:   psyche de armen van geest  (de mensen die eenvoudig denken)Het staat me nog helder voor de g...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/geest

GEEST

1) Aard 2) Animo 3) Animus 4) Bedoeling 5) Binnenste 6) Bovenaards wezen 7) Bovennatuurlijk wezen 8) Boze geest 9) Brein 10) Demon 11) Denker 12) Denkvermogen 13) Denkvermogen en voorstellingsvermogen 14) Duingrond 15) Energie 16) Esprit 17) Eunjer 18) Fantoom 19) Gaast 20) Gedaante 21) Geestverschijning 22) Gevoel en wil 23) Hersenen 24) Hersens 2...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEEST/1

Geest

In het algemeen wordt met geest de essentie, het wezenlijke, van iets aangeduid. Het concept dat de dingen niet alleen zijn zoals ze zich aan ons presenteren, maar daarnaast een diepere, wezenlijke kern hebben, is in veel gedachtegoed terug te vinden. In sommige betekenissen is het begrip geest verwant aan het begrip ziel. Daarnaast wordt het begr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Geest

Geest

[Den Haag] - De Geest is een straat in het centrum van Den Haag in de wijk Kortenbos. Hij begint bij de Torenstraat en gaat over in het Slijkeinde. Die laatste heet zo omdat dat deel van de straat onverhard bleef, toen de Geest werd bestraat. De naam `Geest` betekent hooggelegen zandgrond. De Geest en het Slijkeinde vormden...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Geest_(Den_Haag)

Geest

[Disney] - Geest is het bekendste personage uit de tekenfilm Aladdin van Walt Disney. Geest woont in een oude olielamp en kan vergeleken worden met een wensgeest of djinn. Wie de lamp vindt, mag drie wensen doen aan Geest. Geest heeft in de eerste film nog oneindige macht, de enige wensen die hij niet kan vervullen zijn: ie...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Geest_(Disney)

Geest

[alchemie] - Geest in de alchemistische betekenis verwijst in feite naar hetzelfde begrip als in het gewone spraakgebruik: er is "iets", we weten alleen niet hoe we het moeten waarnemen, meten etc. In de tijd van de alchemie waren gassen niet makkelijk te beschrijven. Tijdens een destillatie van bier was bijvoorbeeld wel du...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Geest_(alchemie)

Geest

[hoofdbetekenis] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Geest_(hoofdbetekenis)

Geest

[racespel] - Een geest is een herhaling van de beste tijdrit op een baan van een racespel. Als de speler de beste tijd rijdt op een baan, dan wordt deze race opgeslagen in het spelgeheugen. In veel spellen is het mogelijk om de race opnieuw te rijden met een transparant figuur. Deze geest kan gezien worden als tegenstander....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Geest_(racespel)

geest

•dat wat zich afspeelt in iemands gedachten. •een onsubstantieel wezen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/geest

geest

Zandige hoogte.
Gevonden op http://static.digischool.nl/ak/2efase/begrippen/b_landsch.htm

Geest

Geesten zijn stijlen met daartussen een horizontale rol of spil - de geestrol - aan de verschansing van een vissersschip, waarover de netten over- en binnenboord rollen. Gemeenzaam als aanduiding voor de gehele constructie. Ook als benaming geest-gaast voor een natuurlijke verhogi...
Gevonden op http://vaartips.nl/tipg.htm#geest

Geest

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), wezen zonder lichaam, denkbeeldig voorwerp; genie; ziel, leven; zielsgesteldheid; verstand, vernuft; begrip; spook, schim; door gisting of overhaling verkregen vlugtig gedeelte van iets, spiritus; den - geven, sterven, overlijden; een groote -, een man van
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

geest

grond - Jaar van herkomst: 911-948 (Claes )
ziel, onstoffelijk wezen - Jaar van herkomst: 776-800 (CG II 1 Utr. doopbelofte )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

geest

Zandige hoogte.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

Geest

De Geest is het scheppende principe. Alle levende wezens zijn met elkaar verbonden via de Geest. Als de verbinding met de ziel en de Geest hersteld is, kan op onthechte wijze de scheppende geesteskracht in werking gesteld worden. Alles wordt door de Geest geschapen en wie het principe van de Geest kent, zal de schepping begrijpen en deze eerbiedige...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10252

Geest

Waarneming van een persoon die niet communiceert
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10603

Geest

Verschijning uit het dodenrijk, die zich aan levenden vertoond. Een geest is een onstoffelijk wezen, dat wil zeggen dat hij niet van vlees en bloed is. Hij kan dwars door muren lopen en hij kan je niet aanraken. Op oudejaarsnacht verdrijft men kwade geesten met vuurwerk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10704

Geest

Houten rol aan de verschansing, waarover de netten over- en binnenboord rollen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

Geest

De vertaling van een woord dat '(levens)adem', 'wind' betekent. Geest is ook de kracht waarmee God op het voelen en denken van mensen inwerkt om hen te brengen tot een leven overeenkomstig zijn wil. De heilige Geest is de goddelijke geest die wordt uitgestort over de christelijke gemeenschap. Boze en onreine geesten kunnen mensen ziek maken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11071

Geest

Psyche, ziel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

geest

grond (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/geest2

geest

het denken, voelen en willen van de mens, het onbewuste vb: je kunt niet in zijn geest kijken
hij gaf de geest [hij stierf]
het je voor de geest halen [eraan terugdenken]
de armen van geest [de eenvoudigen]
een scheiding der geesten [het uit elkaar lopen van opvattingen]
de tegenwoordigheid van gees...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=geest

Geest

Het begrip geest kent veel betekenissen. Een spookverschijning. Een sterke, intellectuele persoonlijkheid. De scheppende, bezielende kracht die van iemand uitgaat. Een deel van de duale scheiding in de mens tussen het stoffelijke lichaam en de onstoffelijke geest. Het vermogen om te denken, voelen en willen. Ook binnen de diverse religies en filoso...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/G/geest_276/

Geest

het mentale van het zich gelijkrichtend ego, richting en-of integriteit van het mentale; eveneens vergeleken met programma. Beschreven als leven gevend en van een zekere gemoedstoestand. Een manier van zien, een conditionering. Men spreekt in het Nederlands ook wel van het denken, de manier van denken en de verstandhouding (zie verder onder denken ...
Gevonden op http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.