Zoek op

zorgplicht

strafrecht: het hebben van een bepaald beroep/bepaalde hoedanigheid brengt een bepaalde zorgplicht met zich mee. Bijv. door ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/zorgplicht

zorgplicht

de zorgplicht zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['zɔrxplɪxt] Verbuigingen:   zorgplicht|en (meerv.) 1) de plicht van een zorgverzekeraar om jou als verzekerde voldoende goede zorg te geven of de kosten ervan te vergoeden 2) de plicht van kredietve...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zorgplicht

Zorgplicht

De zorgplicht is de plicht die de zorgverzekeraar heeft om te zorgen dat zijn verzekerden toegang hebben tot de zorg die zij nodig hebben.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10101

Zorgplicht

Aanbieders en bemiddelaars van effectenproducten zijn verplicht om goede informatie te verstrekken aan klanten en moeten nagaan of het product dat zij aanbieden wel in het profiel van hun klant past. Deze zorgplicht wordt binnenkort uitgebreid naar alle financiële producten, inclusief kredietverlening en hypotheken.
De zorgplicht is opgeno...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Zorgplicht

Verplichting voor de zorgverzekeraar. Zorgplicht houdt in dat de verzekerde recht heeft op tijdige zorg die verleend wordt door een zorgaanbieder. Indien de zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft, dan heeft de verzekerde recht op vergoeding van de gemaakte kosten. Indien de verzekerde extra kosten...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Zorgplicht

(1) De verplichting om zorgvuldig om te gaan met de belangen van anderen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Zorgplicht

(2) De zorgplicht is de plicht die de zorgverzekeraar heeft om te zorgen dat zijn verzekerden toegang hebben tot de zorg die zij nodig hebben.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Zorgplicht

(3) Iedere financieel dienstverlener heeft een zorgplicht jegens consumenten. Deze zorgplicht houdt in dat de financieel dienstverlener de consument zorgvuldig moet behandelen en adequate informatie moet verschaffen, zodat de consument een oordeel kan vormen over een bepaald financieel product. Deze zorgplicht geldt voor elke financile dienstverlen...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.