Zoek op

productiviteit

nationaal inkomen, werkgelegenheid: is de productie per productiefactor per tijdseenheid. Men onderscheidt de arbeidsproductiviteit ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=productiviteit

productiviteit

de productiviteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [prodʏktivi'tɛit] mate van productie Voorbeelden:   `de productiviteit verhogen`, `De productiviteit in de landbouw stijgt elk jaar.`, `arbeidsproductiviteit` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: '...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/productiviteit

productiviteit

(gemiddelde en marginale) De productie per eenheid productiefactor. Onderscheid dient te worden gemaakt tussen gemiddelde en marginale productiviteit. De `gemiddelde productiviteit’ is de hoeveelheid product gedeeld door de hoeveelheid productiefactor. De `marginale productiviteit’ is de hoeveelheid product geproduceerd door de laatst ingezette...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/productiviteit

PRODUCTIVITEIT

1) Scheppende kracht 2) Vruchtbaarheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PRODUCTIVITEIT/1

Productiviteit

Productiviteit betekent in zijn algemeenheid "het toevoegen van iets nieuws". Meer specifiek heeft dit begrip betrekking op: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Productiviteit

Productiviteit

[economie] - Het begrip productiviteit verwijst in de economie naar de relatie tussen efficiëntie en effectiviteit waarmee een organisatie of een hele economie de productiemiddelen ("offers") om weet te zetten in resultaat. ==Berekening== Productiviteit kan worden uitgedrukt als het quotiënt van het Resultaat en de Offers...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Productiviteit_(economie)

Productiviteit

De productie per productiefactor per tijdseenheid. Men onderscheidt de arbeidsproductiviteit en de kapitaalproductiviteit.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/productiviteit

Productiviteit

Meting van het resultaat van een proces in relatie tot de inbreng (output in relatie tot input). Kwantificering is mogelijk door de hoeveelheid productie (in geld gemeten of in natura) te delen door een maatstaf voor arbeid of kapitaal. Voorbeelden: arbeidsproductiviteit, kapitaalproductiviteit. Synoniem voor arbeidsproductiviteit.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

productiviteit

het vermogen om in een bepaalde tijd veel werk te verrichten vb: de productiviteit van dit bedrijf is gegroeid
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=productiviteit

Productiviteit

1) Meting van het resultaat van een proces in relatie tot de inbreng (output in relatie tot input).
2) Kwantificering is mogelijk door de hoeveelheid productie (in geld gemeten of in natura) te delen door een maatstaf voor arbeid of kapitaal. Voorbeelden: arbeidsproductiviteit, kapitaalproductiviteit. Synoniem voor arbeidsproductiviteit.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

productiviteit

is de productie per productiefactor per tijdseenheid. Men onderscheidt de arbeidsproductiviteit en de kapitaalproductiviteit.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip03.htm

productiviteit

is de productie per productiefactor per tijdseenheid. Men onderscheidt de arbeidsproductiviteit en de kapitaalproductiviteit.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.