Zoek op

Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet, kortweg Zvw, is een Nederlandse wet die op 1 januari 2006 in werking is getreden. De Zvw maakt, naast de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), deel uit van het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel (zie aldaar voor dekking en eigen risico). De Zvw stelt een zorgverzekering verplicht voor iedereen die verzekerd is voor ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet

De wet die u verplicht zich te verzekeren voor geneeskundige zorg. De Zorgverzekeringswet zorgt ervoor dat iedere Nederlander voor deze zorg verzekerd is. De wet treedt per 1 januari 2006 in werking.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10101

Zorgverzekeringswet

Op 1 januari 2006 ingevoerde wet waarin het stelsel van verplichte zorgverzekering en het voor iedereen geldende wettelijk pakket, de basisverzekering, is vastgelegd. De verzekeringsplicht is niet van toepassing op militairen in werkelijke dienst, vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven en gemoedsbezwaarden. ~ Zie ook: Basisv...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Zorgverzekeringswet

(Zvw) Rechtsopvolger van de Ziekenfondswet. Voorziet in een basisverzekering die iedereen verplicht is af te sluiten. Private zorgverzekeraars voeren die uit in een privaatrechtelijk stelsel op basis van een competitieve markt. Voor deze verzekering geldt een acceptatieplicht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Zorgverzekeringswet

(Zvw) Op 1 januari 2006 ingevoerde wet waarin het stelsel van verplichte zorgverzekering en het voor iedereen geldende wettelijk pakket, de basisverzekering, is vastgelegd. De verzekeringsplicht is niet van toepassing op militairen in werkelijke dienst, vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven en gemoedsbezwaarden. Zie ook `...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.