Zoek op

winst

financiële zaken, markten en prijzen: Een onderneming verkoopt producten en realiseert daarmee een bepaalde opbrengst, de ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=winst

winst

ondernemingsrecht: meestal financieel profijt dat uit de onderneming wordt getrokken. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=winst

winst

ondernemingsrecht: meestal financieel profijt dat uit de onderneming wordt getrokken. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/winst

winst

de winst zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [wɪnst] Verbuigingen:   winst|en (meerv.) 1) geld dat je overhoudt als je van de opbrengst de kosten aftrekt Voorbeelden:   `iets met winst verkopen`, `netto winst`Antoniem:   verlies Tel uit je wins...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/winst

Winst

Winst is opbrengst minus kosten: het positieve of negatieve financiële resultaat van een onderneming. Ondernemingsverliezen zijn negatieve winst.
Gevonden op http://financieel.infonu.nl/belasting/10871-belasting-begrippen-ondernemers

winst

•datgene wat men meer heeft dan voordat men investeerde.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/winst

winst

beloning voor het ondernemersrisico
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Winst

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), het winnen, het gewonnene, voordeel, profijt.
~BEJAG, o. [geen meervoud] het zoeken naar winst.
~DERVING, v. het missen van winst.
~GEVEND, [bijvoegelijk naamwoord] voordeel opleverende.
~GIERIG, [bijvoegelijk naamwoord] -er, -st), begeerig naar winst.
~GIERIGHEID, v. [geen meervoud...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0026.htm

winst

voordeel
Jaar van herkomst: 1569 (Kool )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Winst

Een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/winst.htm

Winst

Het uitkeren van winst aan aandeelhouders is-was voor Ziekenfondsen niet toegestaan en voor particuliere verzekeraars wel. De Zorgverzekeringswet staat toe dat de nieuwe zorgverzekeraars winst mogen uitkeren aan aandeelhouders. `Oude` ziekenfondsen verliezen hun opgebouwde vermogen wel als zij dit binnen 10 jaar doen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10101

Winst

De omzet van een bedrijf minus alle kosten zoals rente, belastingen, afschrijvingen, reorganisatievoorzieningen etcetera.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Winst

een overschot van de opbrengsten boven kosten. Wanneer winst wordt gemaakt is de financieel-economische zelfstandigheid per definitie aanwezig.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10613

Winst

De opbrengst minus de kosten in een bepaalde periode.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

Winst

We spreken van winst wanneer de onderneming haar opbrengsten groter zijn dan haar kosten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10927

winst

winst is de opbrengst minus de bestede kosten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/94390426

winst

voordeel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/winst

Winst

De (netto)winst van een onderneming zijn het inkomen van een onderneming gedurende een bepaalde periode. De nettowinst wordt berekend door van de omzet, de operationele kosten, afschrijvingen, belasting en andere kosten af te trekken.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/winst

Winst

Algemene term om een positief bedrijfsresultaat te omschrijven [euro-periode] {Financiering}. Bij de financiering gaat het om winst voordat er een bedrag is berekend als vergoeding voor het eigen vermogen. Dus alleen de interest vreemd vermogen is in mindering gebracht op het resultaat voor aftrek van interest. (Accounting concept of profit) Alge.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

winst

bedrag dat je overhoudt na aftrek van de kosten vb: hoeveel winst heeft dit bedrijf gemaakt?
hij verkoopt die kast met winst [hij verdient eraan]
tel uit je winst! [het gaat veel opleveren, maar heeft ook negatieve kanten]
bruto winst [verschil tussen inkomsten en uitgaven]
netto winst [bruto winst na aftr...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=winst

Winst

Uit het verschil tussen omzet en het totaal van de gemaakte kosten om die omzet te realiseren, ontstaat eerst de `winst voor belasting`: na betaling van belasting ontstaat de nettowinst. Wordt de winst gereserveerd, dan ontstaat er een toegenomen eigen vermogen. De winst kan ook worden geinvesteerd waardoor op langere termijn een beter rendement ka...
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Winst

(Antenne Gain, Winst, Gain) Antenne gain is de relatieve signaalwinst welke verkregen wordt met een bepaalde antenne ten opzichte van een bepaalde referentieantenne. Als referentieantenne wordt de dipool (index "d") of de isotrope straler gebruikt (index "i"). Antennegain is dimensieloos. Als symbool wordt Gi of Gd gebruikt. Veelal wordt dB notatie...
Gevonden op http://www.tetech.nl:80/begripAP.htm

winst

is de opbrenst minus de kosten in een bepaalde periode. Het is de beloning voor het ondernemersrisico. Ook zijn er economen die het opvatten als de beloning voor de productiefactor ondernemersactiviteit.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip01.htm

winst

kan gezien worden als de beloning voor de ondernemersactiviteit of het ondernemersrisico. Het is het verschil tussen de opbrengsten en kosten in een ...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip02.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.