Zoek op

aanbodeconomen

groei en conjunctuur: zijn aanhangers van de theorie van de aanbodeconomie (supply side economics). Bekende aanbodecnomen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=aanbodeconomen

Aanbodeconomen

Aanbodeconomen richten hun aandacht vooral op de problemen die zich voordoen bij de hoeveelheid, kwaliteit en ontwikkeling van de productiefactoren die de productiecapaciteit bepalen. Aanbodeconomen worden ook wel aanbodgerichte economen, Klassieke School of supply side economists genoemd. Grondleggers (aanbod)economie Een aantal geleerde aanbodec...
Gevonden op https://www.finler.nl/aanbodeconomen/

Aanbodeconomen

Dit zijn aanhangers van de theorie van de aanbodeconomie. Als oplossingen voor economische vraagstukken bepleiten zij maatregelen die de aanbodzijde van de economie versterken.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/aanbodeconomen

aanbodeconomen

zijn aanhangers van de theorie van de aanbodeconomie (supply side economics). Als oplossingen voor economische vraagstukken bepleiten zij maatregelen die de aanbodzijde van de economie versterken.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/registe1.htm#calculatiekartel

aanbodeconomen

zijn aanhangers van de theorie van de aanbodeconomie (supply side economics). Als oplossingen voor economische vraagstukken bepleiten zij maatregelen die de aanbodzijde van de economie versterken.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.