Zoek op

aanbodeconomie

groei en conjunctuur: Een stroming in de economie die economische groei vooral verklaard uit een toegenomen aanbod van goederen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=aanbodeconomie

aanbodeconomie

Economische politiek die in de jaren ‘80 populair werd en die vooral het stimuleren van de productiezijde (aanbodzijde) van de economie benadrukte. Dit in tegenstelling tot de keynesianen, die vooral de bestedingen (vraagzijde) wilden stimuleren. Volgens de aanbodeconomen zouden belastingverlagingen en deregulering de productie en de werkgelegenh...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/aanbodeconomie

aanbodeconomie

de aanbodeconomie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['ambɔtekonomi] economische theorie waarbij de nadruk ligt op aanbodfactoren economie Voorbeelden:   `Van een aanbodeconomie gaat een sterke stimulans tot overconsumptie uit.`, `De aanbodeconomie wil verhoging van de...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aanbodeconomie

Aanbodeconomie

De aanbodeconomie (supply-side economics) is een stroming in de economie die zich bezighoudt met de problemen die zich aan de aanbodkant van de economie afspelen. Deze economische theorie verklaart de ontwikkeling van de economie met name door aanbodfactoren. Deze aanbodfactoren zijn de hoeveelheid, kwaliteit en ontwikkeling van de productiefactore...
Gevonden op https://www.finler.nl/aanbodeconomie/

aanbodeconomie

De aanbod economie is een stroming binnen de economische wetenschap die de groei van de economie volledig verklaart uit de groei van de aanbodfactoren. Bij deaanbod economie wordt er gestreefd naar het geven van allerlei prikkels, bijvoorbeeld door middel van een verlaging van de belastingen om op deze wijze de consumptie te vergroten. ( > economi...
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/aanbodeconomie.h

aanbodeconomie

is de economische theorie, die vooral de economische ontwikkeling (productiegroei) verklaart uit de ontwikkeling van de aanbodfactoren. De aanhangers van deze theorie worden de aanbodeconomen genoemd. Zij vinden de positieve en negatieve prikkels die uitgaan van lonen, prijzen en de tarieven van de overheid van grote betekenis. Bij het oplossen van...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/registe1.htm#calculatiekartel

aanbodeconomie

is de economische theorie, die vooral de economische ontwikkeling (productiegroei) verklaart uit de ontwikkeling van de aanbodfactoren. De aanhangers van deze theorie worden de aanbodeconomen genoemd. Zij vinden de positieve en negatieve prikkels die uitgaan van lonen, prijzen en de tarieven van de overheid van grote betekenis. Bij het oplossen van...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.