Zoek op

aardbevingen

Trillingen van de oppervlakte van de aarde als gevolg van het botsen van platen van de aardkorst. Daaronder, in de aardmantel, stroomt magma als gevolg van temperatuursverschillen. Deze convectiestromen trekken de platen mee. Op plaatsen waar deze dan op elkaar botsen of over elkaar heen schuiven ontstaan aardbevingen. De meeste aardbevingen ontsta...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/aarde-weer-en-klimaat/aardbevingen

Aardbevingen

Let op: Spelling van 1914 Suriname en Guiana in het algemeen schijnen zoo goed als vrij te zijn van seismische storingen; de lichte aardbevingen, die er nu en dan voorkomen, hebben haar centrum in de naburige vulkanische streken van West-Indië en Centraal Amerika. In de geschiedenis van Suriname vindt men gewag gemaakt van de volgende aardb...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Aardbevingen

De gevolgen van een aardbeving
Op plaatsen waar de aardkorst erg dun is komen vaak aardbevingen voor.
Deze aardbevingen ontstaan door plotselinge beweging van één of meerdere lagen van de aardkorst of de daaronder liggende aardmantel. Hierdoor ontstaan trillingen. Deze trillingen hebben een geweldige snelheid.
We onderscheiden verschi...
Gevonden op http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/aardbevingen.html

aardbevingen

Gebeurtenissen waarbij de aarde schokt of beeft. Twee hoofdgroepen worden onderscheiden, vulkanisch (zwak) en tektonisch (zwaar), according to the major precipitating factor.
Categorie: Gebeurtenissen > aardkorstbewegingen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Aardbevingen

Om aardbevingen te begrijpen moet je eerst weten hoe de aarde in mekaar zit. De tekening hierboven toont je een dwarsdoorsnede van de aarde. Het hart van de aarde noemen we de kern. Deze kern bestaat uit vloeibaar magma. Daaromheen ligt de mantel. De mantel is opgebouwd uit gesteente dat voortdurend...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/18939209
Geen exacte overeenkomst gevonden.