Zoek op

absorptie

In de natuurkunde en sterrenkunde wordt hieronder voornamelijk verstaan de opslorping van licht en andere straling door materie. Wanneer deze materie zich tussen de sterren in bevindt, spreekt men van interstellaire absorptie.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

absorptie

de absorptie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑp'sɔrpsi] Verbuigingen:   absorptie|s (meerv.) proces waarbij iets geabsorbeerd wordt Voorbeelden:   `de absorptie van water in een spons`, `de absorptie van geluid door dikke gordijnen` © Kernerman Dictio...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/absorptie

Absorptie

Het proces waarbij invallende stralingsenergie wordt vastgehouden door een materie. Deze stralingsenergie wordt dan omgevormd naar moleculaire energie. De verhouding tussen de stralingsintensiteit die wordt geabsorbeerd en de totale invallende straling heet de absorptieverhouding of absorptiviteit Een voorbeeld is de zonnewarmte in het aardoppervla...
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/A.html

absorptie

• [medisch] : het feit waardoor iets (meestal vloeistoffen) opgenomen of opgezogen wordt in iets anders. • [scheikunde] [natuurkunde] : opname van licht, warmte door materie. • [biologie] : het proces waarbij de celwand zich opent, een voedingsdeeltje wordt omsloten en nadien wordt verteerd binnenin de cel.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/absorptie

Absorptie

Het fysische mechanisme, waarbij de ene substantie een andere substantie aantrekt en in haar binnenste opneemt (vloeistof, gas of damp).
Gevonden op http://oil-seals.info/nl/technische-informatie/glossary/

absorptie

In de sterrenkunde wordt absorptie gebruikt in het geval van fotonen die geabsorbeerd worden door bijvoorbeeld een gas. Fotonen van een bepaalde frequentie-energie worden door de deeltjes opgenomen en weer uitgezonden in willekeurige richting en met evt. andere energieën.
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1

absorptie

De opname van drukinkt door het (poreuze) oppervlak van papier.De door een voorwerp (in feite bijna door alles met een oppervlakte) opgenomen golflengtes (kleuren) licht, waardoor uitvallend (weerkaatst) licht anders gekleurd is dan invallend.
Gevonden op http://www.de-proefpers.nl/graf/w/abs01.html

Absorptie

Alle weefsels in het lichaam zijn in staat om andere, van buitenaf komende, stoffen in zich op te nemen (opslorping).
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

absorptie

proces waarbij weefsels stoffen opnemen
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

absorptie

Het procédé waarbij een vloeistof of een mengsel van gassen en vloeistoffen binnen een poreus vast materiaal wordt getrokken en de doordringbare poriën daarvan vult. Gaat meestal samen met een fysieke en-of chemische verandering.
Categorie: Procédés en Technieken > fysico-chemische procédés.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

absorptie

engelse vertaling: absorption
Proces waarbij moleculen van één fase worden opgenomen door een tweede fase. Absorerende stoffen hebben vaak een poreuze structuur.
Voorbeeld Zeolieten worden gebruikt om moleculen te absorberen. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om H + uit een reactiemedium te absorberen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

Absorptie

Het verschijnsel dat een gas of vloeistof in een vaste stof of vloeistof wordt opgenomen en vastgehouden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10571

absorptie

opname
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Absorptie

Zie absorberen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

absorptie

opname, opslorping
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10874

absorptie

Def.: de overgang van een component naar een ander medium. Toelichting: In de biologie ook specifieker: de beweging van een stof (bijvoorbeeld pesticide) vanuit de omgeving (bijvoorbeeld water) door een biologisch membraan naar een organisme.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

absorptie

opname, opslorping
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11064

Absorptie

(resorptie) Opname van bijv. voedingsstoffen of medicijnen via bijv. de maag- of darmwand of de huid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

Absorptie

Engels:Absorption opname
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/a

Absorptie

Engels:Absorption opname
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/a

absorptie

Absorptie 1: Het door de poriën van het papier of karton opnemen van de inkt (of een vloeistof). Absorptie 2: Het verdwijnen van licht van bepaalde golflengten (kleuren), wanneer deze lichtstralen door een transparante stof worden geleid.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/absorptie

Absorptie

Wanneer een vaste stof moleculen in zijn structuur opneemt.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm

Absorptie

Wanneer een lichtstraal door een stofwolk heengaat, wordt het licht verzwakt door dit stof. Dit verschijnsel noemen we nu absorptie. Het licht wordt als het ware door het stof opgeslorpt.
De ruimte tussen de sterren is niet leeg. Tussen de sterren bevinden zich vaak grote gas- en stofwolken.
Dit gas en stof wordt interstellaire materie geno...
Gevonden op http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/absorptie.html

Absorptie

(Adsorptie, Absorptie, Adsorption, Attenuation) Adsorptie is de eigenschap dat een medium waar een golfverschijnsel doorheen gaat golfenergie absorbeert. Meestal wordt de geabsorbeerde energie omgezet in warmte. Het wordt meestal uitgedrukt in dB-m of dB-km. Adsorptie is sterk afhankelijk van het medium en de frequentie. Men komt ook wel absorbtie ...
Gevonden op http://www.tetech.nl:80/begripAP.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.