Zoek op

abstractie

rechtsfilosofie: het buiten beschouwing laten van specifieke, occasionele of uitzonderlijke elementen om zo tot de kern ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=abstractie

abstractie

rechtsfilosofie: proces van de rechtsvorming en rechtstoepassing, waarbij nieuwe kenmerken van een hoger abstractieniveau ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/abstractie

abstractie

abstractie zelfst.naamw. een begrip dat los staat van de dagelijkse werkelijkheid    Voorbeeld: `Wiskunde is opgebouwd uit abstracties. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'abstractie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingw...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/abstractie

ABSTRACTIE

1) Abstract begrip 2) afgeleid begrip 3) Afgetrokken begrip 4) Aftrekking 5) Het algemene uit het toevallige afleiden
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ABSTRACTIE/1

Abstractie

Abstractie komt van het Latijnse woord abstráhere, weglaten. Abstractie is het weglaten van alle niet essentiële informatie of aspecten om meer fundamentele structuren zichtbaar te maken. ==Kunst== Abstracte kunst is een bepaalde kunststroming, die men, kort samengevat, zou kunnen omschrijven als `de kunst van het weglaten`. Bij abstraheren wo.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Abstractie

abstractie

afgetrokken begrip
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

abstractie

Expressievorm die erop gericht is afstand te nemen van de zichtbare werkelijkheid. Gebruik `abstract` voor de betreffende stroming in de 20e-eeuwse beeldende kunst.
Categorie: Abstracte Begrippen > expressievormen: beeldende kunsten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

abstractie

afgetrokken begrip (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/abstractie

Abstractie

Het opsplitsen van programma's in eenheden, zoals objecten en functie, om het geheel begrijpelijker te maken
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Abstractie

Het weglaten van details en het benadrukken van algemene gemeenschappelijke eigenschappen van objecten en feiten in de werkelijkheid, bij gegevensmodellering. De mate van abstractie wordt bepaald door het doel dat met de modellering van de werkelijkheid beoogd wordt.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.