Zoek op

kielhalen

kielhalen werkw. scheepvaart iemand ter bestraffing aan een touw onder een gekield schip doorhalen    Voorbeeld: `"Ik zal ze kielhalen" brulde hij dreigend. ` tweede betekenisomschrijving    Voorbeeld: `Zin met het kielhalen in de tweede betekenis erin. ` enz. Bro...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kielhalen

KIELHALEN

1) Kielen 2) Lijfstraf 3) Scheepsstraf 4) Straf uit de zeevaart 5) Vroegere scheepsstraf
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KIELHALEN/1

Kielhalen

Kielhalen is een straf die in vroeger tijden door een kapitein van een schip kon worden opgelegd aan leden van de bemanning. Bij het uitvoeren van de straf kreeg de gestrafte een ijzeren tuig aan. Met een touw werd de gestrafte onder de kiel van het schip door getrokken. Kielhalen kon worden uitgevoerd in de lengterichting van het schip, of overdw...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kielhalen

Kielhalen

1. zware straf aan boord waarbij de gestrafte aan het ene boord in zee werd geworpen, onder de kiel doorgehaald en aan het andere boord opgetrokken. Om hem voldoende te doen zinken werden de benen met lood bezwaard; 2. krengen.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Kielhalen

Zie straffen aan boord.
Gevonden op http://vaartips.nl/tipk.htm#kielhalen

Kielhalen

Let op: Spelling van 1858 eene scheepsstraf, volgens welke de misdadiger driemaal onder de kiel van het schip doorgehaald wordt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

kielhalen

1> synoniem voor krengen en kielen. 2> volgens P. Versnel's Vakwoordenboek synoniem voor banken
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=kar

kielhalen

Lijfstraf die in het verleden aan boord van schepen door de krijgsraad werd opgelegd. De veroordeelde werd aan een lijn, die over blokken aan de nokken van de grote ra liep, aan bakboord te water gelaten en aan stuurboord weer opgehaald.
Categorie: Functionele activiteiten > lijfstraffen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Kielhalen

(1) Tot 1854 bestaande lijfstraf aan boord van oorlogsschepen, waarbij de veroordeelde een in olie gedrenkte spons in de mond kreeg gedrukt en met touwen onder de oksels en aan de voeten maximaal drie maal onder de kiel werd doorgetrokken, van de ene naar de andere kant van het schip. Niet zelden had dit de dood tot gevolg. (2) Kielen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827
Geen exacte overeenkomst gevonden.