Zoek op

God

Ia de god zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [xɔt] Verbuigingen:   god|en (meerv.) Ib de god|in zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [xoˈd|ɪn] Verbuigingen:   godin|nen (meerv.) machtig wezen, in godsdiensten met meer dan één god Grote goden! ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/God

GOD

1) Afgodsbeeld 2) Afziend oog 3) Algebieder 4) Almachtige 5) Alregeerders 6) Alvader 7) Bovenaards wezen 8) Bovenmenselijk wezen 9) Bovennatuurlijk wezen 10) De almachtigste 11) De Schepper 12) Een godheid 13) Genadebron 14) Goddelijkheid 15) Godheid 16) Heer 17) Heiland 18) Hemelbewoner 19) Hemelse vader 20) Here 21) Jahwe 22) Jahweh 23) Oerbron 2...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GOD/1

god

wezen van een hogere orde dan de mens dat men in polytheïstische godsdiensten aanbidt als de bovennatuurlijke macht die heerst over een bepaald deel of aspect van de werkelijkheid, zoals de jacht, de vruchtbaarheid, een van de natuurelementen enz.
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/god

god

Een god is een door mensen gecreëerd wezen waaraan bovennatuurlijk krachten of eigenschappen worden toegewezen zoals onsterfelijkheid, alwetendheid, telekinese en onzichtbaarheid. Deze creaties dienen voor diverse doelen, zoals een onzichtbare bescherming tegen vijanden of een verklaring voor de oorsprong van zaken als goed en kwaad, vuur en wind ...
Gevonden op http://nederlands.skepdic.com/dict_god.htm

God

God (algemeen), waarin het algemene godsbegrip wordt behandeld ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/God

God

[algemeen] - Een god of godheid (geslachtsneutraal; cfr. vrouwelijk godin) is een hypothetisch bovennatuurlijke entiteit die door gelovigen als machtig, bovenmenselijk wezen wordt aanbeden en verantwoordelijk wordt geacht voor bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als geheel.{Bron?||2013|06|1...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/God_(algemeen)

God

[bahá`í] - Bahá`ís geloven in een enkele, onvergankelijke God, die de schepper is van alle dingen, met inbegrip van alle wezens en krachten in het universum. God wordt beschreven als "een persoonlijke God, onbekend, ontoegankelijk, de bron van alle openbaring, eeuwig, alwetend, alomtegenwoordig en almachtig". Hoewel rec...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/God_(bahá`í)

God

[brahmanisme] - Tijdelijke redirect: is Brahma (hindoeïsme) identiek met Brahma (brahmanisme)? ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/God_(brahmanisme)

God

[christendom] - In het Christendom is een definitie van God "het eeuwige wezen dat het universum heeft geschapen en bewaart". De Bijbel spreekt nooit van God in een onpersoonlijke zin. In plaats daarvan verwijst het boek naar Hem in persoonlijke termen, als iemand die is, die spreekt, die ziet, hoort, handelt en liefheeft. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/God_(christendom)

God

[islam] - God is volgens de islamitische godsdienst één: uniek, almachtig, alomtegenwoordig. Deze ondeelbaarheid wordt doorgaans tot een van de zuilen van het islamitische geloof gerekend en staat bekend onder de naam tawhid. Aanhangers van de islam gebruiken veelal de benaming Allah, Arabisch voor "de God". Moslims gelov...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/God_(islam)

God

[monotheïsme] - God is in monotheïstische religies het Opperwezen, een hogere macht die de unieke schepper en onderhouder is van al het bestaande. Om deze uniekheid te beklemtonen en een onderscheid te maken met de goden uit het polytheïsme wordt zijn naam met een hoofdletter geschreven. Van de monotheïstische wereldgod...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/God_(monotheïsme)

God

•een bovennatuurlijk en volmaakt wezen, dat beschikt over superieure krachten en dat onsterfelijk is.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/God

god

•hypothetisch bovennatuurlijk wezen dat verantwoordelijk wordt geacht voor (bepaalde aspecten van) de werkelijkheid.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/god

God

Opperwezen, oorsprong en meester van het heelal, in monotheïstische godsdiensten - Verschueren 1996
de Schepper, het Opperwezen - Kramers 1998
het Opperwezen - Koenen 1999
het Opperwezen, de Schepper, de Geest waardoor en waarin alles is, m.n. het opperwezen van joden en christenen - Van Dale 1999
Gevonden op http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Woordenboeken/betekenissen.html

God

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. [geen meervoud] naam van het Opperwezen; (in de fabelleer.) [bij de roomsch-katholieken] ) het heilige, de hostie; [figuurlijk] [iemand] die op last van God handelt of werkt; [bijvoorbeeld] Mozes was de - van Aaron; hij is een man -s, een door God gezondene; zoo waarlijk helpe mij - Almagtig! (slot van e...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

god

bovenmenselijk wezen
Jaar van herkomst: 776-800 (CG II 1 Utr. doopbelofte )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

god

opperwezen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/god

God

het bovenaardse wezen dat volgens de christenen de wereld geschapen heeft vb: hij gelooft in God
de goden verzoeken [iets doen wat waarschijnlijk problemen oplevert]
de mindere goden [minder begaafden]
Gods water over Gods akker laten vloeien [de dingen nemen zoals ze komen]
leven als God in Frankrijk [in ...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=God

God

meestentijds wordt God begrepen als zijnde een persoon van bovenzinnelijke aard, eveneens de Heer genaamd. Aangezien verschillende Heren het belang benadrukten van het feit God zelf niet te zijn maar juist de profeet, zoon of leraar van God, refereert de term onpersoonlijk gesproken aan een mystiek alomtegenwoordig en aanbiddelijk Opperwezen of Sup...
Gevonden op http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.