Zoek op

ADIABATISCH

1) Geen warmte doorlatend 2) Niet warmte geleidend 3) Zonder overgang
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ADIABATISCH/1

adiabatisch

letterlijk: zonder warmte-uitwisseling met de omgeving. Bij beton betreft dit de temperatuurontwikkeling van verhardend beton Nadere omschrijving Bij verhardend beton kan de temperatuur oplopen als gevolg van de vrijkomende warmte bij het hydratatieproces (de reactie van cement met water). De hoeveelheid warmte en de snelheid waarmee de...
Gevonden op http://www.betonlexicon.nl/

adiabatisch

Adiabatisch betekent letterlijk: zonder warmte-uitwisseling met de omgeving. In een adiabatisch proces is er dus geen sprake van warmteoverdracht: compressie leidt tot opwarming en expansie tot afkoeling. Bij verhardend beton komt warmte vrij door de reactie van cement en water (hydratatieproces, exotherme reactie) en neemt de de temperatuur van ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065
Geen exacte overeenkomst gevonden.