Zoek op

Aemulatio

De poging om het model (van stijl, woordgebruik, metrum) te evenaren en, zo mogelijk, te overtreffen Vergelijk imitatie. Bijvoorbeeld: Vergilius tegenover Homeros
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_a.htm

aemulatio

Term uit de retorica voor het trachten te evenaren of te overtreffen van een bewonderd voorbeeld via creatieve imitatio (vrije navolging of bewerking). Aemulatio dient meer gezien te worden als een bi...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.