Zoek op

Afsnijding

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Afsnijding``] is eene inwendige verschansing met breede en diepe gracht, welke dient om den aanvaller, die reeds binnen het werk gedrongen is, nieuwe hinderpalen in den weg te leggen. Zij kunnen reeds in vredestijd of ook eerst gedurende den strijd daargesteld worden; in de nieuwere versterkingskunst wo...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0002.htm

afsnijding

binnen een vestingwerk gelegen verschansing, wal of muur, soms met droge gracht, met het doel een binnengedrongen aanvaller te stoppen; werd soms in geval van nood aangelegd; zie ook retranchement
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10454

afsnijding

Def.: direct kanaal, natuurlijk of kunstmatig, die twee punten langs een stroom verbindt, zodat de lengte van de verbinding korter wordt en het verhang toeneemt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Afsnijding

Binnen een vestingwerk gelegen verschansing, wal of muur, soms met droge gracht, met het doel een binnengedrongen aanvaller te stoppen; werd soms in geval van nood aangelegd; zie ook retranchement.
Gevonden op http://www.forten.info/terminologie/begrippen/a/afsnijding.htm

Afsnijding

[Beeldende vorming] Een beeldelement wordt door een kader of de rand van het papier afgesneden en valt 'buiten beeld'.
Gevonden op https://quizlet.com/86756624/begrippen-beeldende-vorming-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.