Zoek op

afval

de (m)/het afval zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈɑfɑl] wat als rest over is en weggegooid wordt Voorbeelden:   `chemisch afval`, `afvalbak` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'afval' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalu...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/afval

AFVAL

1) Afgekeurde producten 2) Afwerpen 3) Apostasie 4) Barrel 5) Bik (steen) 6) Bocht 7) Boort (diamant) 8) Brokstukken 9) Diamantslijpsel 10) Drek 11) Gepeupel 12) Gft 13) Grofvuil 14) Hede (hennep) 15) Helling 16) Het afgevallene 17) Huisafval 18) Huisvuil 19) Kaf 20) Kaf (graan) 21) Kort 22) Korteling 23) Kriel 24) Loslaten 25) Matschudding 26) Mod...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AFVAL/1

Afval

[vuilnis] - Afval of vuilnis is het begrip voor stoffen, materialen en-of producten waarvan de eigenaar van plan is zich ervan te ontdoen. Andere benamingen zijn afvalmateriaal, afvalproduct en afvalstof. De eigenaar van afval kan zich ontdoen van de afvalstof door deze weg te gooien. Letterlijk weggooien is doorgaans wette...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Afval_(vuilnis)

afval

•onbruikbare resten die weggegooid worden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/afval

afval

Zie radioactief afval
Gevonden op http://www.belgoprocess.be/

Afval

Niet bruikbare grondstoffen, omdat de materiaalmaten van het product afwijken van de materiaalmaten van grondstoffen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10179

afval

Stoffen of materialen die zijn afgedankt en alleen nog geschikt zijn om te worden weggegooid.
Categorie: Materialen > materialen naar functie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

afval

In 2005 is vastgesteld dat de omrekening van liters wijn in kilogram consumenten verpakking volgens deze formule gaat: 1 liter wijn = 564,2 gram glas + 2,0 gram kunststof + 0,84 gram metaal + 1,2 gram papier-karton Deze gewichten zijn gebaseerd op een gemiddelde van de totale wijninvoer Zie ook verpakken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

afval

resten die je weggooit vb: het afval moet in de vuilnisbak Synoniemen: vuil [2] vuilnis
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=afval

afval

Gebruikt voor: afvalstoffen gevaarlijke afvalstoffen Meer specifiek: processen afvalstoffenverwerking soorten afvalolie autowrakken chemisch afval destructiemateriaal fietswrakken huisvuil radioactief afval zwerfafval Minder specifiek: milieu Zie ook: afvaltransportcontroles gevaarlijke stoffen mest
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/4862
Geen exacte overeenkomst gevonden.