Zoek op

AKKERBOUWER

1) Agrarier 2) Beroep 3) Soort boer
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AKKERBOUWER/1

akkerbouwer

boer die akkerbouwgewassen als granen, voedergewassen, aardappelen en suikerbieten verbouwt
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/akkerbouwer

akkerbouwer

landbouwer
Jaar van herkomst: 1556 (WNT Suppl )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

akkerbouwer

landbouwer (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/akkerbouwer

Akkerbouwer

Boer die o.a. aardappelen, graan en bieten teelt op grote akkers. (Geen groente- of fruitteelt). Mogelijke teelten zijn o.a. aardappelen, graangewassen, bladkolen en bieten.
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.