Zoek op

dominant

Letterlijk: overheersend. Gezegd van een erfelijke eigenschap die - hoewel slechts bij één van de ouders aanwezig - toch in het nageslacht tot uiting komt. Dit kan bijvoorbeeld een lichaamskenmerk zijn (haarkleur), maar ook bepaalde ziekten zoals hemofilie . Gregor Mendel wordt beschouwd als de grondlegger van de kennis over dominante eigenschapp...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen-en-geneeskunde/domi

dominant

dominant bijv.naamw.Uitspraak:   [domiˈnɑnt] als iets of iemand meer invloed of macht heeft dan de rest Voorbeelden:   `In die familie is die erfelijke trek dominant aanwezig.`, `je ergeren aan je dominante vader`Synoniem:   overheersend © Kernerman D...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dominant

dominant

een erfelijke aanleg, die in het verschijningsbeeld sterk naar voorkomt en andere erfelijke aanleg overheerst
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

dominant

Als bij een heterozygoot organisme slechts één van de twee allelen tot uiting komt, dan is dat allel dominant. Het andere allel is dan recessief. Een organisme dat het dominante fenotype vertoont kan dus 2 dominante allelen ( homozygoot) of slecht één dominant allel heterozygoot hebben. In kruisingsschema's wordt het dominant allel voorgesteld....
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

dominant

•overheersend. • [biologie] de werking van andere factoren onderdrukkend.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/dominant

dominant

als de werking van de afwijkende allel sterker is dan die van de normale tegenhanger7.3.2.2
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/d.html

Dominant

Let op: Spelling van 1858 heerschend, overtreffend. Dominante, (muz.) de groote kwint; ook de heerschende of hoofdtoon in de kerk- of koraalmuzijk. Dominatie, dominatio, Lat., heerschappij, oppermagt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Dominant

Overheersend.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

dominant

Van een allel (gen) dat in een heterozygoot individu in het fenotype volledig tot uitdrukking komt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

dominant

overheersend; ieder gen bestaat uit twee allelen, één afkomstig van de vader en één van de moeder, wanneer er slechts één tot uiting komt is dat ene allel dominant over het andere (tegenovergestelde van recessief)
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Dominant

De dominant is degeen in het SM spel die de macht heeft, of althans die meer macht heeft dan de ander, en die de ander (de onderdanige) bevelen kan geven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10106

Dominant

Overheersing ( = zich in het fenotype tonend) van een gen ten opzichte van een andere gen, die te zamen als paar dezelfde eigenschap bepalen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10483

Dominant

Overheersend dominantie kan slechts worden vastgesteld als andere varianten van dezelfde factoren zich recessief tonen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10637

Dominant

GENETICA > GENENPAREN - bij een heterozygoot komt slechts een van beide allelen tot uiting in het fenotype, het allel dat zichtbaar is, is dominant. Een dominant allel word aangegeven met een hoofdletter.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10725

dominant

overheersend-sterker. Zie ook: recessief. dominant
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Dominant

Overheersend (term uit erfelijkheidsleer en de gedragsleer) (i.t.t. recessief)..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Dominant

Vijfde toon van de toonladder
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10928

Dominant

Overheersend. - Voorbeeld: dominante eigenschap van de moeder = eigenschap van de moeder die tot uitdrukking (= expressie) komt ten koste van dezelfde eigenschap (= recessief) van de vader.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

Dominant

Dominant betekent dat iets of iemand sterker is dan de rest. Iemand kan een dominant karakter hebben, maar ook een gen kan dominant zijn. Een ander woord voor dominant is overheersend. Wanneer een gen dominant is, wordt het bij overerving doorgegeven en is het aan de buitenkant vaak zichtbaar. Bruine ogen zijn bijvoorbeeld dominant: wanneer een kin...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Dominant

dominant

overheersend (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dominant

Dominant

De vijfde toon of trap van een toonladder. In de toonladder van do is de sol de dominant
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

dominant

wie de baas speelt over anderen vb: hij is nogal dominant tegenover zijn vrouw
wat sterk de nadruk krijgt vb: die paarse wand is nogal dominant
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=dominant

dominant

[Nederlands] overheersend
Gevonden op https://quizlet.com/104885992/nederlands-flash-cards/

dominant

[Muziek] 5e akkoordentrap
Gevonden op https://quizlet.com/75212152/begrippen-muziek-h9-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.