Zoek op

ambitie

rechtswetenschap: gedrevenheid. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/ambitie

ambitie

de ambitie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑmˈbi(t)si] Verbuigingen:   ambitie|s (meerv.) streven om een betere positie te krijgen Voorbeeld:   `de ambitie om hoofd van de afdeling te worden`Synoniem:   eerzucht © Kernerman Dictionaries. S...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ambitie

AMBITIE

1) Ambtsijver 2) Animo 3) Aspiratie 4) Aspiraties 5) Azen 6) Bedrijvigheid 7) Begeerte om te verwerven 8) Beogen 9) Betere vervulling van ambt of taak 10) Doel 11) Eergierigheid 12) Eerzucht 13) Heilig vuur 14) IJver 15) Intentie 16) Lust 17) Lust om iets 18) Pogen 19) Streven 20) Streven naar roem 21) Toewijding 22) Trachten 23) Verlangen naar voo...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AMBITIE/1

Ambitie

Ernaar streven hogerop te komen in de organisatie; gedrag vertonen dat erop is gericht carrière te maken en succes te boeken. Zich moeite geven zichzelf te ontwikkelen om dit te bereiken.
Gevonden op http://members.home.nl/e.lansu/Competentiewoordenboek.doc

Ambitie

Ambitie (< Lat. ambitĭo, -ōnis: "het dingen (naar een ambt)"), ook wel eerzucht genoemd, is het "streven om carrière te maken" en de daarmee vaak gepaard gaande "zucht, dorst naar eer of roem". In meer algemene zin is ambitie het streven naar een bepaald doel. Ambitie in positieve zin is het streven om een bepaalde taak of functie beter u...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ambitie

ambitie

eerzucht
Jaar van herkomst: 1555 (WNT reverentie )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

ambitie

eerzucht, ijver (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ambitie

ambitie

verlangen om hogerop te komen vb: hij heeft veel ambitie, hij wordt nog wel eens minister Synoniem: eerzucht
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ambitie

Ambitie

Gedrag vertonen dat erop gericht is om persoonlijk succes te boeken. Stelt zichzelf doelen om dit te bereiken. Er naar streven hoger op te komen in de organisatie; gedrag vertonen dat er op gericht is carrière te maken en succes te boeken. Zich de moeite geven zichzelf te ontwikkelen om dit te bereiken. Gedragsbeschrijvingen: a) Maakt een doel en ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Ambitie

[Nederlands] Eerzucht
Gevonden op https://quizlet.com/102291203/nederlands-flash-cards/

ambitie

[Nederlands] de wil om iets te bereiken
Gevonden op https://quizlet.com/60398104/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.