Zoek op

Anticholinerg

==Definities== Anticholinerg is een werking van chemische verbindingen die als receptorantagonist de prikkeloverdracht door acetylcholine in het motorische zenuwstelsel remmen. Medicijnen met een anticholinerge werking staan bekend als: anticholinergica, parasympathicolytica ("verdoven" de parasympathicus) en acetylcholinereceptor-antagonisten. .....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Anticholinerg

Anticholinerg

Remt de prikeloverdracht door acetylcholine in het motorische zenuwstelsel.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewenste en ongewenste anticholinerge werkingen bij het geven van bepaalde geneesmiddelen.
Antiparkinsonmiddelen zoals akineton en tremblex hebben een anticholinerge werking die gewenst is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10479
Geen exacte overeenkomst gevonden.