Zoek op

arbeidsjaar

groei en conjunctuur: Het totaal aantal arbeidsuren van een voltijd baan in één jaar. Men spreekt van een werktijdfactor ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=arbeidsjaar

arbeidsjaar

Meeteenheid van de werkgelegenheid , gedefinieerd als de voor de betreffende bedrijfstak normale arbeidsduur van een voltijdwerker. Deeltijdwerk wordt naar evenredigheid meegeteld. De werkgelegenheid gemeten in arbeidsjaren heet het ‘arbeidsvolume’.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/arbeidsjaar

Arbeidsjaar

(fte) Een arbeidsjaar is het aantal uren dat een werknemer volgens contract gemiddeld per jaar werkt bij een voltijdbaan (volledige baan). Een verouderde term voor arbeidsjaar is manjaar. Een voltijdbaan wordt ook wel een fulltime-equivalent (fte) genoemd. Zie ook het begrip arbeidsvolume.
Gevonden op https://www.finler.nl/arbeidsjaar-fte/

Arbeidsjaar

Een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte).
Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Het voltijdequivalent van een baan van een werknemer wordt bepaald door de overeengekomen jaarlijkse arb...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=59

arbeidsjaar

geeft aan hoeveel uren dat een werknemer met een volledige baan per jaar werkt, vroeger ook wel manjaren genoemd. Zowel de werkgelegenheid als de werkloosheid wordt vaak in arbeidsjaren uitgedrukt, waardoor verschillende jaren (perioden) beter met elkaar vergeleken kunnen worden....
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

arbeidsjaar

geeft aan hoeveel uren dat een werknemer met een volledige baan per jaar werkt, vroeger ook wel manjaren genoemd. Zowel de werkgelegenheid als de werkloosheid wordt vaak in arbeidsjaren uitgedrukt, waardoor verschillende jaren (perioden) beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Door deeltijdarbeid is het aantal mensen groter dan het aantal arbeid...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/registe1.htm#calculatiekartel

arbeidsjaar

geeft aan hoeveel uren dat een werknemer met een volledige baan per jaar werkt, vroeger ook wel manjaren genoemd. Zowel de werkgelegenheid als de werkloosheid wordt vaak in arbeidsjaren uitgedrukt, waardoor verschillende jaren (perioden) beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Door deeltijdarbeid is het aantal mensen groter dan het aantal arbeid...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.