Zoek op

arbitrage

financiële zaken: Het gebruik maken van gelijktijdige prijsverschillen op verschillende markten. Stel dat de dollar op een ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=arbitrage

arbitrage

arbitragerecht: scheidsrechterlijk geding. Partijen kunnen overeenkomen hun geschillen niet voor te leggen aan de officiële ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=arbitrage

arbitrage

arbitragerecht: vorm van geschillenbeslechting, waarbij een scheidsgerecht van arbiters zich over de - vaak technische - ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/arbitrage

arbitrage

effectenrecht: gelijktijdige koop en verkoop van dezelfde effecten op verschillende beurzen om zodoende van de prijsverschillen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/arbitrage

arbitrage

de arbitrage zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑrbi'traʒə] Verbuigingen:   arbitrage|s (meerv.) 1) het handelen van de scheidsrechter sport Voorbeeld:   `niet tevreden zijn over de arbitrage` 2) particuliere rechtspraak buiten de gewone r...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/arbitrage

ARBITRAGE

1) Bemiddeling 2) Beslissing van scheidsrechter 3) De gezamenlijke scheidsrechters 4) Het optreden van een scheidsrechter 5) Kaartterm 6) Rechtsterm 7) Scheidsrechterlijke beslissing 8) Spelleiding 9) Uitspraak in geschil 10) Wedstrijdleiding 11) Wijze van geschilbeslechting 12) Wisselrekening
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ARBITRAGE/1

arbitrage

•het handelen van een scheidsrechter of arbiter (spraakgebruik). •het resultaat van het handelen van een arbiter (juridisch). •het systeem van gelijktijdige prijsbepaling in de handel wanneer sprake is van meer lokaties.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/arbitrage

Arbitrage

Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): de nauwkeurige berekening van den prijs, tegelijkertijd op verschillende plaatsen, van dezelfde soort van goederen, effecten, wissels enz.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

arbitrage

bemiddeling
Jaar van herkomst: 1503 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Arbitrage

Let op: Spelling van 1858 beslissing van eenen zelfgekozen regter; vergelijking der geld- en wisselwaarde, op onderscheidene plaatsen. Arbitrage-rekening, de berekening dezer verscheidenheid
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

arbitrage

(Professionele) handel die profiteert van koersverschillen tussen verschillende beurzen op hetzelfde tijdstip. ( > beleggen > effecten > opties > standaard)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/arbitrage.htm

Arbitrage

Arbitrage staat voor alle marktverrichtingen :Die winst opleverenWaarvan men zeker kan zijn, met andere woorden zonder risicoEn die geen kapitaal verbruikenBij fondsen betekent arbitrage eveneens de overstap van één fonds naar een ander.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Arbitrage

Het snel kopen en verkopen van effecten of munten op verschillende markten om winst te maken. Vaak wordt gebruik gemaakt van prijsverschillen op diverse markten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Arbitrage

Beslechting van een geschil door een of meer arbiters, dus met uitsluiting van de gewone rechter. De arbiters moeten uitspraak doen ‘naar de regelen des rechts’, tenzij partijen vooraf hebben bepaald dat zij uitspraak moeten doen ‘als goede mannen naar billijkheid’. Een arbitraal vonnis, mits bekrachtigd door de rechtbank, k...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Arbitrage

Het gelijktijdig kopen en verkopen van bepaalde effecten op verschillende markten teneinde gebruik te maken van prijsverschillen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Arbitrage

Het aan- en verkopen van effecten op verschillende beurzen, om zo winst te behalen op de onderlinge valuta verschillen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Arbitrage

handel om te profiteren van koersverschillen tussen dezelfde fondsen op verschillende beurzen. fonds.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Arbitrage

Vorm van geschilbeslechting waarbij niet de rechter, maar een of meer door de partijen zelf aangewezen scheidsrechters (arbiters) een uitspraak doen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

arbitrage

bemiddeling (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/arbitrage

Arbitrage

Het profiteren van verschillen in prijs wanneer dezelfde effecten, valuta of goederen tegelijkertijd worden verhandeld op twee of meer markten.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/arbitrage

Arbitrage

Vorm van geschillenbeslechting waarbij niet de rechter, maar een of meer door de partijen zelf aangewezen scheidsrechters (arbiters) een uitspraak doen.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Arbitrage

1) Kopen of verkopen van waardepapieren of goederen in de hoop daar geld mee te verdienen als gevolg van prijsverschillen die op hetzelfde tijdstip bestaan op verschillende locaties (dus prijsverschillen tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Londen). Staat tegenover speculeren, want bij arbitrage is alle informatie beschikbaar, maar bij speculeren niet....
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Arbitrage

Het profiteren van verschillen in prijs wanneer dezelfde effecten, valuta of goederen tegelijkertijd worden verhandeld, op twee of meer markten.
Gevonden op http://www.wallstreetweb.nl/gids/woordenlijst/glossary.html

Arbitrage

Het tegelijk kopen en verkopen van bepaalde beleggingsproducten op verschillende markten om zo gebruik te maken van prijsverschillen.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/a.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.