Zoek op

arbitreren

arbitragerecht: bepalen of schatten; aan arbitrage onderwerpen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/arbitreren

arbitreren

arbitragerecht: buitengerechtelijke geschillenbeslechting; methode om geschillen te beslechten zonder gebruik te maken van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/arbitreren

arbitreren

arbitragerecht: vorm van geschillenbeslechting, waarbij een scheidsgerecht van arbiters zich over de - vaak technische - ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/arbitreren

ARBITREREN

1) Als scheidsrechter optreden 2) Bemiddelen 3) Bemiddeling verlenen 4) Fluiten 5) Kaartterm 6) Scheidsrechterlijk afdoen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ARBITREREN/1

Arbitreren

De opportuniteit onderzoeken een aandeel te houden of het te vervangen door een ander dat meer belovend lijkt, en ten gevolge daarvan een beslissing nemen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10397

arbitreren

Een geschil beëindigen, zoals dat wordt gedaan door één of meer onpartijdige, niet betrokkenen.
Categorie: Functionele activiteiten > analytische functies.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491
Geen exacte overeenkomst gevonden.