Zoek op

transcendent

Datgene wat de grenzen van de ervaring overschrijdt en in die zin betrekking heeft op de bovenzinnelijke wereld, de wereld van het 'Ding an sich' (ding-op-zichzelf). Staat tegenover immanent .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/transcendent

transcendent

transcendent bijv.naamw.Uitspraak:   [trɑnsɛn'dɛnt] als je in een staat van hoger, buitenzintuiglijk bewustzijn bent transcendente meditatie  (meditatie waarbij je door een voortdurende herhaling van een mantra in een geestestoestand zonder gedachten komt) `Transcende...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/transcendent

TRANSCENDENT

1) Bovenaards 2) Bovennatuurlijk 3) Bovenzinnelijk 4) Bovenzintuigelijk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TRANSCENDENT/1

Transcendent

Het begrip transcendent (letterlijk: overstijgend, buiten het gewone tredend) en afleidingen daarvan, zoals transcendentie, transcendentaal, transcendentalia, kunnen verwijzen naar: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Transcendent

transcendent

•buiten de ervaringswereld, niet met de zintuigen waarneembaar: "transcendente meditatie". (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/transcendent

transcendent

bovenzinnelijk
Jaar van herkomst: 1775 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Transcendent

Let op: Spelling van 1858 Transcendentaal, transcendant, transcendantal, Fr., in eene zedelijke beteekenis, verheven, zeer uitmuntend, eenen hoogeren graad van volkomenheid bezittende dan andere dingen. In de wijsbegeerte, datgene, hetwelk enkel in de beschouwing bestaat, en niet onder de zinnen valt; h...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Transcendent

De grens van de zintuiglijke waarneming te boven gaand (Van Dale)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10442

Transcendent

overstijgend.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

transcendent

wat boven en buiten de wereld staat vb: God wordt beschouwd als transcendent
transcendente meditatie [waarbij je je lichaam probeert te vergeten]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=transcendent

Transcendent

Het begrip transcendent betekent letterlijk overstijgend, buiten het gewone tredend. Het is een gevoelstoestand van de geest, waarbij men een staat van hoger bewustzijn ervaart. Ook binnen een religie komt het woord transcendent voor. Een scheppende god is bijvoorbeeld transcendent als hij boven en buiten zijn schepping staat. Transcendentie wordt...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/T/transcendent_203/

Transcendent

De grens van de zintuiglijke waarneming te boven gaand (Van Dale)
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

transcendent

uitstijgend boven een bepaalde (zintuiglijke) grens; buiten- of bovenaards - Woordfeit: Transcendent gaat terug op het Latijnse transcendens, het tegenwoordig deelwoord van het werkwoord transcendere `overschrijden, passeren`. Het is opgebouwd uit trans (`over`) en scandere (`beklimmen, overtreffen`). Transcend...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/transcendent.html

transcendent

[Levensbeschouwing] iets dat de gewone wereld van zintuigelijke waarneming overtreft
Gevonden op https://quizlet.com/79960749/levensbeschouwing-hs-3-begrippen-flash-cards/

transcendent

[Godsdienst] wat de mens overstijgt, het hogere
Gevonden op https://quizlet.com/93040814/basiskennis-godsdienst-wereldreligies-flash-ca
Geen exacte overeenkomst gevonden.