Zoek op

Arousal

Onder arousal wordt de activatietoestand van het centrale en autonome zenuwstelsel verstaan. ==Algemeen== Activatie van het centrale zenuwstelsel (met name hersenfuncties) houdt verband met de graad van mentale alertheid of bewustzijn. Globaal kunnen we daarbij onderscheid maken tussen toestanden als: lage arousal (zoals bij slaperigheid), gemidde...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Arousal

arousal

weksysteem, opwekken van een heldere bewustzijnstoestand
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/a.html

arousal

opwekking; toestand waarin de zintuigen van iemand openstaan voor invloeden van buitenaf
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht
Geen exacte overeenkomst gevonden.