Zoek op

authenticatie

authenticatie zelfst.naamw. telecommunicatie informatica het proces waarbij iemand nagaat of een gebruiker, een andere computer of applicatie daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn Bron: WikiWoordenboek. SpellingJuist gespeld: 'authenticatie' komt voor in de spellingwoordenlijst van O...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/authenticatie

Authenticatie

Authenticatie is het proces waarbij iemand nagaat of een gebruiker, een andere computer of applicatie daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn. Bij de authenticatie wordt gecontroleerd of een opgegeven bewijs van identiteit overeenkomt met echtheidskenmerken, bijvoorbeeld een in het systeem geregistreerd bewijs. De authenticiteit van het object mo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Authenticatie

Authenticatie

Proces dat de vermeende identiteit van een bepaald entiteit (bijvoorbeeld een persoon) verifieert. De authenticatie kan gewoonlijk op meerdere manieren gebeuren:
Gevonden op http://www.privacycommission.be/nl/lexicon

Authenticatie

De controle (het staven) van de (een) geclaimde identiteit van een partij en de set van zijn geclaimde attributen op een bepaald betrouwbaarheidsniveau.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

authenticatie

Beveiligingsproces waarbij de gebruiker wordt gecontroleerd of hij werkelijk diegene is voor wie hij zich uitgeeft. Authentificatie gebeurt vaak door het opgeven van een naam en bijhorend wachtwoord.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10433

Authenticatie

Er is sprake van authenticatie wanneer wordt gecontroleerd of een gebruiker die zich aanmeldt bij een systeem ook werkelijk degene is die hij zegt te zijn. Authenticatie gaat vaak samen met autorisatie bij het controleren van toegang tot systemen. Er zijn verschillende methoden van authenticatie. De meest gebruikte is de gebruikersnaam-wachtwoord c...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10678

Authenticatie

De procedure waarmee de indentiteit en-of de toegangsrechten van een gebruiker worden gecontroleerd, nadat deze zijn gebruikersnaam en wachtwoord bij de computer heeft opgegeven.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10860
Geen exacte overeenkomst gevonden.