Zoek op

authenticiteit

informaticarecht: echtheid. Bijv. de elektronische handtekening wordt vermoed voldoende betrouwbaar te zijn als o.a. ~ is ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/authenticiteit

authenticiteit

de authenticiteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑutɛntisi'tɛit, otɛntisi'tɛit] eigenschap van echt, oorspronkelijk te zijn Voorbeeld:   `'Authenticiteit faken' kan dus niet.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'authenticiteit' komt ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/authenticiteit

AUTHENTICITEIT

1) Echtheid 2) Eigenheid 3) Geloofwaardigheid 4) Oorspronkelijkheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AUTHENTICITEIT/1

Authenticiteit

[filosofie] - Authenticiteit is een technische term in de existentialistische filosofie. In deze filosofie wordt het bewuste zelf gezien als iets wat een adequaat begrip moet vormen van het zijn in de materiële wereld en van het omgaan met externe krachten en invloeden die erg verschillend en anders zijn dan zichzelf. Auth...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Authenticiteit_(filosofie)

Authenticiteit

[gegevens] - Het begrip authenticiteit is een kwaliteitskenmerk. Het betreft de mate van betrouwbaarheid van de originaliteit en herkomst van een document, een bericht, een gegeven of een ander object. In de juridische wereld is de authenticiteit van een document relevant. Een authentieke akte is een document dat door vastl...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Authenticiteit_(gegevens)

Authenticiteit

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] echtheid, geloofwaardigheid.
*...TIEK, [bijvoegelijk naamwoord] (-er, -st), echt, geloofwaard; in regten geldig.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

Authenticiteit

Let op: Spelling van 1858 echtheid, geloofwaardigheid (van geschriften). Authentiek, authentisch, echt, geloofwaardig. Authentiseren, echt-, geloofwaardig-, geldig-, zeker maken
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Authenticiteit

Archiefbescheiden zijn authentiek als ze dezelfde inhoud, vorm en structuur hebben als op het moment van ontstaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10046

authenticiteit

Het echt en origineel zijn.
Categorie: Abstracte Begrippen > multidisciplinaire begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Authenticiteit

Authenticiteit is een stabiele eigenschap (dit wil zeggen een eigenschap die nietverandert doorheen de tijd) van informatie die aangeeft dat deze informatie is wat ze beweert (beweerdwordt) te zijn. Authenticiteit heeft geen betrekking op de juistheid van de informatie.
Gevonden op http://www.expertisecentrumdavid.be/davidproject/teksten/DAVIDbijdragen/Woo

Authenticiteit

waarachtigheid, echtheid.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

Authenticiteit

(informatiebeveiliging) Onder authenticiteit wordt verstaan dat een entiteit diegene is die ze beweert te zijn.Authenticiteit wordt toegepast op personen (gebruikers) maar ook op elke andere entiteit (applicatie, processen, systeem, enz.). Het is een identificatie, d.w.z. een herkenning van een benaming waardoor een entiteit zond...
Gevonden op http://www.privacycommission.be/nl/lexicon

Authenticiteit

Authenticiteit staat voor eigenheid, het echt en origineel zijn. Iemand die authentiek is, doet waar hij voor staat en gaat, en doet wat hij zegt. Authenticiteit veronderstelt bewustzijn, zelfkennis, weten wie je bent en wat je wilt, jezelf trouw zijn door het volgen van je intuïtie. Het dichtst in de buurt van authenticiteit komt de term integrit...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/A/authenticiteit_114/

Authenticiteit

De mate waarin de weergaven van gegevens de juiste oorspronkelijke vorm en inhoud bevatten van het afgebeelde deel van de realiteit.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Authenticiteit

Eigenschap van een archiefstuk dat de integriteit vaststaat als gevolg van een controleerbare wijze van archiefvorming, overlevering, bewaring en raadpleging.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Authenticiteit

Kwaliteitsattribuut van een document, waardoor aangetoond kan worden dat het document is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven op het document.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Authenticiteit

[Godsdienst] Echt jezelf zijn, ontplooien wat in je zit. Niet toegeven aan groepsdruk of andere invloeden van buitenaf
Gevonden op https://quizlet.com/109384706/examen-godsdienst-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.