Zoek op

baggerindustrie

geheel van economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal baggerwerken worden uitgevoerd; deelgebied in de industrie met als activiteit de uitvoering van baggerwerken; industrie die baggerwerken uitvoert
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/baggerindustrie

baggerindustrie

eigenlijk min of meer alles dat direct met het baggeren te maken heeft. Niet alleen de baggeraars zelf maar ook bedrijven en werven die het materiaal leveren. Vergelijk: baggerwereld
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=b
Geen exacte overeenkomst gevonden.