Zoek op

baljuw

rechtsgeschiedenis: Middeleeuwen: rechterlijk ambtenaar die de landsheer vertegenwoordigde. Hij presideerde de Hoge Vierschaar, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/baljuw

baljuw

baljuw zelfst.naamw. ambtenaar binnen het stadsbestuur, veelal belast met de rechtspraak Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'baljuw' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met baljuw: b...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/baljuw

BALJUW

1) Ambtman 2) Ambtsman 3) Bestuursambtenaar 4) Drossaard 5) Drost 6) Eertijds justitieambtenaar 7) Hoofdschout 8) Inscheren 9) Kerkbewaarder 10) Landdrost 11) Landrechter 12) Meier 13) Rechter 14) Rechterlijk ambtenaar 15) Schout 16) Stadsschout 17) Voormalige justitieambtenaar 18) Vroeger rechtelijk ambtenaar 19) Vroeger rechterlijk ambtenaar 20) ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BALJUW/1

baljuw

ambtenaar, door de landsheer met de rechtspraak in een zekere streek belast rechter in het algemeen. In heerlijkheden met hoger, middelbaar en lager gerecht was een baljuw de rechtstreekse vertegenwoordiger van de heer
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Baljuw

Baljuw was de benaming voor de ambtenaar die tijdens het Ancien Régime de vorst vertegenwoordigde in de steden en in landelijke gebieden. Zijn ontstaan gaat terug op de Franse koning Filips II August die hen voor het eerst aanstelde. De benaming werd hoofdzakelijk in Vlaanderen, Henegouwen, Holland en Zeeland, en in Noord-Frankrijk gebruikt. In a...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Baljuw

baljuw

•ambtenaar binnen het stadsbestuur, veelal belast met de rechtspraak. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/baljuw

Baljuw

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), schout.
~SCHAP, o. [geen meervoud] schoutsambt.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

baljuw

(oude rechtstermen:) zie drossaard
Gevonden op http://www.embregts-genealogie.nl/rechtspraak.htm

baljuw

landvoogd, rechter (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/baljuw

baljuw

, ambtenaar, door de landsheer met de rechtspraak in een bepaalde streek belast; rechter in het algemeen. In heerlijkheden met hoger, middelbaar en lager gerecht was een baljuw de rechtstreekse vertegenwoordiger van de heer.
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyb.htm

baljuw

[Literatuur] rechtsprekend ambtenaar
Gevonden op https://quizlet.com/40723509/middeleeuwse-literatuur-flash-cards/

baljuw

Betaalde vertegenwoordiger van het landsheerlijk (koninklijk, grafelijk) gezag in een landelijk district of een stad, belast met de zorg voor rechtspraak en bestuur, speciaal in Noord-Frankrijk en Vlaanderen (vanaf circa 1150) en Holland en Zeeland (dertiende eeuw). Elders drost, meier, schout of amman geheten.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-nederlandse-oudheid-en-mid

Baljuw

Aanklager of eiser in de VOC-periode vanaf 1620; zijn zaken betroffen burgers en vrije luijden, maar geen VOC-dienaren, behalve in bepaalde 'gemengde' zaken. Hij maakte zijn zaak aanhangig bij de Schepenbank. Zijn gebied betrof Batavia (niet het Kasteel) en Ommelanden. Zie ook: Rechtspraak.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10793
Geen exacte overeenkomst gevonden.