Zoek op

Basisvorming

De basisvorming is het onderwijsprogramma voor de eerste twee à drie leerjaren van het Nederlandse voortgezet onderwijs. Het is bedoeld om scholieren op alle schooltypen, van vmbo tot gymnasium, dezelfde basis te geven voor de rest van hun schooltijd. In 2006 werd de basisvorming ingrijpend hervormd; volgens de verantwoordelijke minister wordt hi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Basisvorming

basisvorming

Sinds 1993 beginnen alle leerlingen het voortgezet onderwijs met een periode van basisvorming van drie jaar, ongeacht het feit of ze vmbo, havo of vwo volgen. Het doel is een brede vorming te geven aan leerlingen tussen 12 en 15 jaar. Er is geen strikte scheiding tussen algemene en technische vakken. Basisvorming is geen schooltype, maar een inhoud...
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

Basisvorming

Voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) beginnen met een periode van basisvorming van drie jaar. Het doel is een brede vorming te geven aan leerlingen tussen 12 en 15 jaar. Er is geen strikte scheiding tussen a...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10035

Basisvorming

Het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarover iedereen zou moeten beschikken om zich naar behoren te kunnen handhaven in een moderne samenleving en om te kunnen bijdragen aan haar verdere ontwikkeling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

basisvorming

periode die de eerste twee of drie jaar van het voortgezet onderwijs bestrijkt vb: de doelen van de basisvorming zijn erg op de praktijk gericht
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=basisvorming
Geen exacte overeenkomst gevonden.