Zoek op

bedrijfschap

consumenten en producenten, groei en conjunctuur: Een belangenvereniging voor een bepaalde branche. Het is een wettelijke ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=bedrijfschap

bedrijfschap

het bedrijfschap zelfst.naamw.Uitspraak:   [bə'drɛifsxɑp] Verbuigingen:   bedrijfschap|pen (meerv.) organisatie waarin werkgevers en werknemers in een bepaalde sector samenwerken aan de professionalisering, regelgeving, veiligheid enz. in hun sector Voorbeelden:&nb...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bedrijfschap

Bedrijfschap

Een bedrijfschap is een publiekrechtelijke organisatie in Nederland van de bedrijven die in eenzelfde branche werken. Een bedrijfschap wordt ingesteld op verzoek van werkgevers- en werknemersorganiaties uit de betreffende sector. De vergelijkbare term productschap wordt gebruikt voor een organisatie die zich richt op de branches behorend tot één...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfschap

Bedrijfschap

Een publiekrechtelijk samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de betreffende bedrijfstak, met als belangrijkste taak het behartigen van de belangen van de gehele bedrijfstak. Bij een bedrijfschap zijn alle ondernemingen uit de betreffende bedrijfstak in Nederland aangesloten. Via een heffing zorgen zij voor de financiële ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Bedrijfschap

Een bedrijfschap is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de betreffende bedrijfstak, met als belangrijkste taak het behartigen van de belangen van de gehele bedrijfstak. Bij een bedrijfschap zijn alle ondernemingen uit de betreffende bedrijfstak in Nederland aangesloten. Via een heffing zorgen zij ...
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_
Geen exacte overeenkomst gevonden.