Zoek op

bedrog

verbintenissenrecht: soort wilsgebrek. Bedrieglijke verklaring of verzwijging om iemand te overtuigen tot het sluiten van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=bedrog

bedrog

vermogensrecht: soort wilsgebrek; het op arglistige wijze opwekken van onjuiste voorstellingen bij een ander; een persoon ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bedrog

bedrog

het bedrog zelfst.naamw.Uitspraak:   [bəˈdrɔx] keer dat je iemand bedriegt Voorbeelden:   `bedrog plegen`, `iets door list en bedrog verkrijgen`, `Trap niet in dat bedrog.`, `gezichtsbedrog`Synoniem:   misleiding dromen zijn bedrog  (wat je droomt ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bedrog

BEDROG

1) Afzetterij 2) Arglist 3) Bedotterij 4) Bedriegen 5) Bedriegerij 6) Bedrieglijke voorstelling 7) Botering 8) Doorgestoken kaart 9) Fake 10) Farce 11) Fopperij 12) Fraude 13) Geknoei 14) Guichel 15) Het bedriegen 16) Humbug 17) Illusie 18) Knapuil 19) Knoeiboel 20) Knoeierij 21) Kuiperij 22) Lak 23) Leugen 24) Malversatie 25) Misleiding 26) Mystif...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BEDROG/1

Bedrog

Bij bedrog is er sprake van een wilsgebrek bij de totstandkoming van een rechtshandeling. Een rechtshandeling vereist immers op grond van art. 3:33 B.W. (artikel 33 van boek 3 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek) een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. In art. 44 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrog

Bedrog

(Let op: oude spelling) Bij media is vaak bedrog geconstateerd, n.l., dat men op listige wijze met gewone middelen bewerkte, wat heette op supernormale wijze, door geesten, to zijn gedaan. Men moet onderscheid maken tussen onbewust bedrog en bewust bedrog. Dit laatste is opzettelijk, met het voile bewustzijn, gepleegd. Voor het onbewuste bed...
Gevonden op http://www.dbnl.org/arch/veen090occu01_01/pag/veen090occu01_01.txt

Bedrog

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] bedriegerij, bedriegelijke handeling; - plegen; een heilig -, bedriegerij om bestwil.
~, huichelarij.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

bedrog

bedriegerij
Jaar van herkomst: 1265-1270 (CG Lut.K )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

bedrog

misleiding (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/bedrog

bedrog

iets gemeens en oneerlijks vb: het bedrog van de boekhouder is uitgekomen Synoniem: misleiding
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=bedrog
Geen exacte overeenkomst gevonden.