Zoek op

begunstigde

financiële zaken: diegene die in een verzekeringspolis is aangewezen om het verzekerde bedrag te ontvangen als het verzekerde ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=begunstigde

begunstigde

erfrecht: aangewezen erfgenaam of legataris. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/begunstigde

begunstigde

verzekeringsrecht: diegene die in een verzekeringspolis is aangewezen om het verzekerde bedrag te ontvangen als het verzekerde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/begunstigde

BEGUNSTIGDE

1) Beschermeling 2) Gebenificeerde 3) Ontvanger van een gift
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BEGUNSTIGDE/1

Begunstigde

De natuurlijke persoon aan wie het geld voor de uitvaart wordt uitgekeerd. Bij een natura uitvaartverzekering is er geen begunstigde.
Gevonden op http://uitvaartverzekeringwijzer.net/begrippenlijst/

Begunstigde

De begunstigde is de persoon die de schadevergoeding van de verzekeraar ontvangt. Met uitzondering van een overlijdensverzekering is dit bijna altijd de verzekerde zelf. Voorbeeld bij begunstigde Tijdens je vakantie wordt je fototoestel gestolen. Het fototoestel is verzekerd op de reisverzekering die op je naam staat. Van de verzekering ontvangt je...
Gevonden op http://www.anwb.nl//verzekeringen/begrippen/begunstigde

Begunstigde

De begunstigde is degene die de uitkering bij een levensverzekering ontvangt. Dit kan de verzekerde zelf zijn, maar ook een ander persoon. ( > verzekeren)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/begunstigde.htm

Begunstigde

Elke persoon die geniet van een voordeel, een voorrecht of een recht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Begunstigde

Degene die in een polis (ongevallen- of levensverzekering) is genoemd als gerechtigde tot het in ontvangst nemen van de uitkering. Dit kan zijn de verzekeringnemer, maar ook een derde, die hiertoe door de verzekeringnemer is aangewezen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Begunstigde

(c). Elk van degenen die in een (levens)verzekeringspolis zijn genoemd als gerechtigden tot het in ontvangst nemen van de uitkering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Begunstigde

De begunstigde is degene die door bepaalde feiten en omstandigheden een bepaald recht krijgt toegewezen. Wanneer een persoon in zijn achtertuin bomen heeft staan die hem hinder toebrengen, dan staat het deze persoon vrij om bij het college van burgemeester en wethouders een vergunning aan te vragen om de bomen te laten kappen. Wanneer de persoon de...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Begunstigde

Begunstigde

Degene die in een polis van levensverzekering is genoemd als gerechtigde tot uitkering. De begunstigde is de persoon aan wie iets uitgekeerd wordt.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/begunstigde

Begunstigde

(1) De begunstigde is degene die als rechthebbende op een verzekerd bedrag is aangewezen. Een gebruikelijke bevoordeling is in eerste instantie de verzekeringnemer en na diens overlijden: 1) echtgeno(o)t(e);
2) kinderen;
3) erven van de verzekeringnemer.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Begunstigde

(2) Degene die in een polis (ongevallen- of levensverzekering) is genoemd als gerechtigde tot het in ontvangst nemen van de uitkering. Dit kan zijn de verzekeringnemer, maar ook een derde, die hiertoe door de verzekeringnemer is aangewezen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Begunstigde

De begunstigde is degene aan wie iets ten goede komt. Het begrip wordt juridisch heel veel gebruikt. Bij een schenking is de begunstigde de ontvanger van de schenking. Bij een uitkering van een verzekering is dat degene die de uitkering ontvangt. Bij een bankoverschrijving vul je een rekeningnummer en een naam in, de naam is van de begunstigde. - M...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/begunstigde/
Geen exacte overeenkomst gevonden.