Zoek op

beheersregister

Def.: het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarbogen dat de functies van de waterkering blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde eisen en normen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

beheersregister

Syn.: technisch beheersregister Def.: register van de beheerder, waarin de feitelijke toestand van het beheerde staat aangegeven. Toelichting: Document met de beschrijving van de feitelijke toestand van de waterkering, met de voor het behoud van het waterkerend vermogen kenmerkende gegevens van de constructie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.