Zoek op

mis

I de mis zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [mɪs] Verbuigingen:   mis|sen (meerv.) plechtige bijeenkomst in een katholieke kerk religie Voorbeelden:   `de mis van elf uur`, `hoogmis` II mis bijv.naamw.Uitspraak:   [mɪs] 1) fout, ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/mis

mis

Muzikale liturgie in de rooms-katholieke kerk. Er zijn vershillende soorten missen, zoals het Requiem voor een overledene, de Hoogmis op feestdagen, de Vroegmis op de vroege zondagmorgen. De vaste terugkerende teksten, die van het `ordinarium' (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus met Benedictus en Hosanna en Agnus Dei), oorspronkelijk op gregoriaanse mel...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/klassieke-muziek/mis

MIS

1) Abuis 2) Abusief 3) Altaardienst 4) Altaarofferande 5) Deel van een kerkdienst 6) Dienst 7) Eredienst 8) Ernaast 9) Eucharistieviering 10) Fout 11) Fout gemaakt 12) Foutief 13) Gereedschap 14) Gering 15) Godsdienstige handelingen 16) Godsdienstoefening 17) Hommeles 18) Jaarmarkt 19) Katholieke bijeenkomst 20) Katholieke eredienst 21) Katholieke ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MIS/1

Mis

De mis (veelal Heilige Mis of H. Mis; Heilig Misoffer, Eucharistieviering, soms ook Goddelijke Liturgie) is de viering van het sacrament van de Eucharistie in de Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerken, de Oosters-Orthodoxie en (soms) de Lutherse Kerk en Anglicaanse Kerk. De mis is volgens de katholieke leer de onbloedige offerande van het Nieuw...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mis

Mis

[Stravinsky] - De Mis (ook genoemd: Mass) is een compositie van Igor Stravinsky (W87) voor gemengd koor en dubbel blaaskwintet, waarvan het Kyrie en het Gloria in 1944 werden voltooid; het volledige werk was in 1948 gereed. De première was op 27 oktober 1948 in het Teatro alla Scala in Milaan onder leiding van Ernest Anser...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mis_(Stravinsky)

Mis

[Vasks] - Pēteris Vasks schreef zijn Missa in 2000. Vasks was destijds nog zoekende hoe hij zich via zijn kerkmuziek het best kon uiten. In eerste instantie is de Mis geschreven voor koor a capella. Dat was niet wat de componist wilde; een versie voor orgel en koor werd gemaakt; die vond Vasks nog niet optimaal. De uiteind...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mis_(Vasks)

mis

•godsdienstoefening in de katholieke kerk, eucharistieviering.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/mis

mis

dienst in de R.K.kerk
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Mis

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-sen), [bij de roomsch-katholieken] ) [zeker, zekere] godsdienstoefening; groote of hooge-, lage of stille -; de - doen, lezen, bedienen; in de - gaan; [figuurlijk spreekwoord] twee -sen voor één geld doen, ten behoeve van anderen twee maal hetzelfde doen of zeggen.
~, jaarmarkt; de leipziger -, de...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

Mis

Let op: Spelling (deels) uit 1864: vz. [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] mislukt, niet goed uitgevallen; valsch, verkeerd; gij hebt het mis, gij bedriegt of vergist u.~, v. misslag, misgreep; dwaling.~AARDEN, 1) ow. [gelijkvloeiend] ontaarden.~AARDING, v. (-en).~ACHTEN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] minachten.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

Mis

echt Nederlandsche handelswoorden (1914):jaarmarkt.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02/ginn001hand02_005.htm

Mis

Let op: Spelling van 1858 zoo werd, aanvankelijk, in de Latijnsche kerk, de viering des avondmaals genoemd, welke men op de algemeene godsdienstoefening liet volgen. Om nu, na het eindigen daarvan, ieder, die aan het avondmaal geen deel zou nemen, dit aan te kondigen, riep een kerkedienaar, met luider s...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

MIS

Mucosa-immuun-systeem. Dit immuunsysteem is in het lichaam aanwezig als lymfatische structuren in onder andere de luchtwegen en de darmen. Zie ook: BALT, CMIS, GALT, MALT, NALT en SALT.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

MIS

Management Information System
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

Mis

‘Heilige Mis’ is een synoniem voor ‘eucharistieviering’. Het is afgeleid van de Latijnse formule die de priester of diaken aan het slot van de eucharistie uitspreekt: Ite, missa est. Het is niet duidelijk hoe deze formule exact vertaald moet worden. Soms vertaalt men het met: ‘Gaat, dit is de wegzending’. Missa wordt dan in verband gebr...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10692

Mis

Of misoffer: eucharistieviering bestaande uit (1) de woorddienst (vroeger voormis geheten) met gebeden en lezingen, onder meer uit het evangelie; (2) de tafeldienst met het tafelgebed (canon) waarin de consecratie gevolgd wordt door de communie; (3) de afsluitende gebeden en de slotzegen. In een gezongen mis onderscheidt men de vaste gezangen (Kyri...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

mis

niet raak (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/mis2

Mis

Eucharistieviering, ritueel rond het avondmaal.
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

MIS

Marketing Informatie Systeem, onderdeel van managament informatiesysteem voor marketing-activiteiten; zie PC+ mei 92, PC+ sep 92; zie ook EIS
Gevonden op http://www.ming-automatisering.nl/Definities/

mis

rooms-katholieke kerkdienst vb: er werd een mis voor de overledenen opgedragen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=mis

mis

zoals het niet moet vb: je hebt het mis hoor, ik woon niet in Amsterdam!
dat is niet mis! [erg veel, erg goed]
het is weer mis met haar [het gaat niet goed met haar]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=mis
Geen exacte overeenkomst gevonden.