Zoek op

bereikbaarheid

Functie van de relatieve afstand. Het begrip geeft de mate van het gemak aan -uitgedrukt in moeite, kosten of tijd- waarmee een plaats kan worden bereikt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_kaart.htm

Bereikbaarheid

Hoe een bepaald gebied te bereiken is, hoe je er kunt komen. Bij winkels moet en de leveranciers goed kunnen komen, bij een kantoor de klant.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

Bereikbaarheid

Hoe een bepaald gebied te bereiken is, hoe je er kunt komen. Bij winkels moeten de leveranciers goed kunnen komen, bij een kantoor de klant.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

bereikbaarheid

De toegankelijkheid van een gebied ofwel het gemak waarmee een gebied te bereiken is.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

Bereikbaarheid

Hoe een bepaald gebied te bereiken is, hoe je er kunt komen. Bij winkels moeten de leveranciers goed kunnen komen, bij een kantoor de klant.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

bereikbaarheid

(prestatie-indicator) Minder specifiek: prestatie-indicatoren Zie ook: alarmering meldkamers
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/8632

bereikbaarheid

(ruimtelijk beleid) mate waarin een plaats van bestemming toegankelijk is Minder specifiek: ruimtelijk beleid Zie ook: mobiliteit verkeers- en vervoersbeleid
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/3924

bereikbaarheid

[Aardrijkskunde] de mate waarin je binnen korte tijd en zonder moeite kunt komen waar je wilt
Gevonden op https://quizlet.com/121766987/havo-4-aardrijkskunde-hoofdstuk-3-stedelijke-

bereikbaarheid

Def.: bereikbaarheid is één van de vier thema†™s binnen Wegbeheer. De mate waarin een bepaald gebied bereikbaar is vanuit andere gebieden. De voornaamste kenmerken hebben betrekking op de verplaatsingen (relaties) tussen de gebieden, de snelheid en betrouwbaarheid van die relaties en de toegankelijkheid. De kwaliteit van de bereikbaarh...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

bereikbaarheid

de bereikbaarheid zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [bə'rɛikbarhɛit] mogelijkheid om een plaats te bereiken, om ergens te komen Voorbeeld:   `bereikbaarheid met het openbaar vervoer`Synoniem:   toegankelijkheid ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid is een veelgebruikte term in en buiten het vakgebied verkeerskunde. Het is een sleutelbegrip in verkeer- en vervoerbeleid samen met leefbaarheid. In het algemeen is bereikbaarheid de mogelijkheden die personen hebben om op bestemmingen na een verplaatsing aan activiteiten deel te nemen. De mogelijkheden zijn afhankelijk van ...
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Bereikbaarheid

bereikbaarheid

Bereikbaarheid geeft aan hoeveel potentiële gebruikers van de op die locatie aanwezige activiteitsruimten binnen een bepaalde afstand, meestal uitgedrukt in tijd, aanwezig kunnen zijn. Bereikbaarheid kan op verschillende manieren bepaald en weergegeven worden (Wikipedia)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10948

Bereikbaarheid

[verkeer] - Bereikbaarheid komt nauw overeen met de term mobiliteit. Het verschil is dat bereikbaarheid locatiegebonden is en mobiliteit persoonsgebonden. Bereikbaarheid geeft aan hoeveel potentiële gebruikers van de op die locatie aanwezige activiteitsruimten binnen een bepaalde afstand, meestal uitgedrukt in tijd, aanwez...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bereikbaarheid_(verkeer)
Geen exacte overeenkomst gevonden.