Zoek op

beroepsethiek

advocatuur: geschreven en ongeschreven fatsoensnormen binnen een beroepsgroep. Bijv. de advocaat mag de belangen van twee ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=beroepsethiek

beroepsethiek

advocatuur: geschreven en ongeschreven fatsoensnormen binnen een beroepsgroep. Bijv. een advocaat mag de belangen van twee ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/beroepsethiek

beroepsethiek

beroepsethiek zelfst.naamw. het geheel van waarden en normen waaraan de beroepsbeoefenaar zich bij de uitoefening van zijn beroep dient te houden Bron: Wikiwoordenboek - beroepsethiek. SpellingCorrect gespeld: 'beroepsethiek' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie e...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/beroepsethiek

Beroepsethiek

Beroepsethiek is een tak van de ethiek of moraalfilosofie en heeft betrekking op de algemeen aanvaarde norm voor het professioneel handelen. == Formele en informele beroepsethiek == Ethiek gaat over plichten, of over wat je behoort te doen, en bestaan uit principes en regels die je nodig hebt om goed en kwaad van elkaar te kunnen onderscheiden. Je...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Beroepsethiek

Beroepsethiek

afspraken of ongeschreven regels, die je kunnen helpen te bepalen wat je wel en wat je niet moet doen in situaties waarin het geweten een rol speelt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635
Geen exacte overeenkomst gevonden.